Evenemangsundersökningen 2003

Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, har på uppdrag av Mariehamns stad utfört en evenemangsundersökning på basen av intervjuer med tillresta besökare av två evenemang i Mariehamn, Alandia Jazz och Alandia Cup. Rapportens huvudsakliga syfte är att ge en grov skattning av vad dessa evenemang betyder för besöksnäringen och för åländsk samhällsekonomi.

På basen av resultatet från denna undersökning kan det ekonomiska inflödet till Åland som Alandia Jazz genererade år 2003 uppskattas till ca 120.000 euro jämfört med Alandia Cup som bidrog med ca 775.000 euro. Utöver detta tillkommer besökarnas resor till och från Åland med åländska färjor inklusive spendering ombord, vilket för Alandia Jazz skulle betyda ytterligare ca 45.000 euro och för Alandia Cup nästan 245.000 euro. Festivalbesökarna köpte alltså varor och tjänster av åländska företag till ett värde av totalt ca 165.000 euro jämfört med Alandia Cup besökarna som spenderade totalt ca 1.020.000 euro. Den främsta orsaken till dessa skillnader är att betydligt fler turister besöker/deltar i Alandia Cup, ca 3.750 stycken jämfört med Alandia Jazz, ca 550 stycken. Om man endast ser på utläggen bland de besökare som uppgav att evenemanget var huvudsyftet med resan till Åland 38 procent av Alandia Jazz och 99 procent av Alandia Cup besökarna, så är det ekonomiska tillskottet som Alandia Jazz genererade drygt 95.000 euro jämfört med ca 1.010.000 euro för Alandia Cup.

En jämförelse av Alandia Jazz och Alandia Cup besökarnas genomsnittliga utgifter per person och dygn, visar att en tillrest besökare av Alandia Jazz spenderar betydligt mer jämfört med en besökare av Alandia Cup, 68 euro respektive 38 euro. En förklaring till den lägre genomsnittliga konsumtionen för en besökare av Alandia Cup är att en stor del av deltagarna är pojkar och flickor i elvaårsåldern. Andra förklaringar är att Alandia Cup deltagarna stannar i snitt fler dygn samt använder billigare inkvarteringsformer i större utsträckning. Om man endast ser på utläggen bland de besökare som uppgett att evenemanget var huvudsyftet med resan till Åland, så är skillnaden ännu större, 108 euro jämfört med 38 euro. Trots stora skillnader i den genomsnittliga dygnskonsumtionen skiljer sig inte en Alandia Jazz och en Alandia Cup besökares genomsnittliga penningspendering under hela sin vistelse på Åland så mycket från varandra, 219 euro respektive 205 euro. Detta beror på att en deltagare av turneringen i snitt stannar 5,4 dygn på Åland jämfört med en festivalbesökare som stannar 3,2 dygn.

Om ytterligare information önskas, vänligen kontakta Katarina Fellman, telefon 25492.

Hela rapporten kan du läsa här.