Arbetsmarknad och utbildning

< Utredningar och forskning Hitta publiceringar inom ämnet

Inom området publiceras årligen en barometer över arbetskraftsefterfrågan. Under rubriken publiceras även prognoser för det framtida utbildnings- och kompetensbehovet samt andra analyser med fokus på arbetsmarknaden och arbetslivet.

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Kod År Sortera stigande
Arbetsmarknadsbarometern 2023 R2023:2 2023
Arbetsmarknadsbarometern 2022 R2022:5 2022
Distansarbete på Åland – omfattning och möjlighet Ö2022:3 2022
Arbetsmarknadsbarometern 2021 Rapport 2021:5 2021
Utbildning och arbetsmarknad 2035 R2021:3 2021
Evaluering av AMS - med kunden och framtiden i fokus R2020:5 2020
Arbetsmarknadsbarometern 2020 och coronakrisen R2020:4 2020
Arbetsmarknadsbarometern 2019 R2019:5 2019
Arbetsmarknadsbarometern 2018 R2018:4 2018
Arbetsmarknadsbarometern 2017 R2017:5 2017
Ålandsprovet i matematik: En mätning av matematikkunskaperna i årskurs 6 hösten 2016 R2017:2 2017
Språkbehovet i det privata näringslivet R2016:6 2016
Arbetsmarknadsbarometern 2016 R2016:3 2016
Med en fot i arbetslivet R2016:1 2016
Arbetsmarknadsbarometern 2015 R2015:3 2015
Arbetsmarknadsbarometern 2014 R2014:5 2014
Utbildningsbehov och arbetsmarknad 2025 R2013:4 2014
Arbetsmarknadsbarometern 2013 R2013:3 2013
Arbetsmarknadsbarometern 2012 R2012:2 2012
Arbetsmarknadsbarometern 2011 R2011:5 2011
Arbetsmarknadsbarometern 2010 R2010:3 2010
Arbetsmarknadsbarometern 2009 R2009:8 2009
Den åländska flyttningsrörelsen ur ett arbetsmarknadsperspektiv R2008:8 2008
Arbetsmarknadsbarometern 2008 R2008:6 2008
Det finska språkets ställning inom det åländska arbetslivet R2008:1 2008
Företagens kompetensbehov 2007 2007
Att skapa sin försörjning i insulära regioner. Sex nordiska fallstudier R2006:10 2006
Företagens kompetensbehov 2006
Det framtida behovet av utbildning på Åland R2006:2 2006