Förhandsutvärderingen av Ålands europeiska strukturfondsprogram 2014-2020

De samlade resultaten av de av ÅSUB genomförda förandsutvärderingarna av Ålands strukturfondsprogram för perioden 2014-2020 presenteras i denna rapport. De tre åländska EU-program som utvärderingarna gäller är Landsbygdsutvecklingsprogrammet, Social- och regionalfondsprogrammet samt Havs- och fiskerifondsprogrammet.  De tre utvärderingsrapporterna publiceras i oförändrat skick och i den ordningsföljd som de färdigställts och lämnats in till de programansvariga.

 

För att läsa hela rapporten, klicka här.

Frågor om rapporten besvaras av:
Katarina Fellman (25492)

Publicerad: 18 november 2014