Nordiskt regionalpolitiskt samarbetsprogram 2009 - 2012

Nytt nordiskt samarbetsprogram från ÅSUB

På uppdrag av Nordiska Ministerrådet har ÅSUB tagit fram ett regionalpolitiskt samarbetsprogram för de nordiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland gällande perioden 2009-2012. Programmet antogs av de nordiska näringsministrarna i september och av det Nordiska Rådet vid den nyligen avslutade höstsessionen i Helsingfors.

Den officiella publikationen med det nya samarbetsprogrammet på flera olika språk sker inom kort och ombesörjs av ministerrådet i Köpenhamn. ÅSUB har dock fått tillstånd av uppdragsgivaren att för våra samarbetspartner och användare presentera programmet i form av ett eget särtyck.

Hela rapporten kan du läsa här.