Inkomstfördelning och välfärd 2022

I korthet:

  • Coronapandemin 2020 hade tydlig inverkan på Ålands ekonomi. Ålands köpkraftskorrigerade BNP per capita blev 30 400 euro, vilket motsvarar en minskning på cirka 14 procent. De åländska hushållens disponibla penninginkomst (median) minskade från 40 810 euro år 2019 till 40 190 euro år 2020. 
  • Ojämlikheter i hushållens inkomster (ginikoefficient) minskade något år 2020 och ligger nära nivån i Finland. 
  • Totalt 1 218 personer (4,1 %) levde i ekonomiskt utsatta hushåll på Åland år 2020. Antalet ökade med 32 personer från 2019.
  • Även risken för fattigdom ökade från 8,8 procent år 2019 till 9,1 procent år 2020. 
  • Uppgifterna för konsumtion visar att sedan hösten 2021 har konsumenternas förtroende minskat och möjligheter att spara försämrats.

 

Ålands och Finlands BNP per capita (köpkraftskorrigerat) i förhållande till EU:s 2008–2020

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Sanna Roos

+358 (0)18 25489
fornamn.efternamn[at]asub.ax