Jämställdshetsbilaga för budgeten 2015

Kvinnor och män i livets olika skeden

ÅSUB har på regeringens uppdrag sammanställt ett statistiskt underlag till landskapets budget 2015 som belyser skillnader mellan kvinnor och män i livets olika skeden. Det är nu fjärde gången en budgetbilaga med könsuppdelad statistik har tagits fram av ÅSUB. Årets upplaga fokuserar på könsskillnader med rötter i barn- och ungdomsåren. Statistiken presenteras i huvudsak som diagram och belyses av kommenterande text.

Statistiksammanställningen publiceras också på ÅSUBs hemsida och kan laddas ner och läsas här.

För mer information om statistiken och dess underlagsmaterial kontakta  

Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax