Jämställdshetsbilaga för budgeten 2013

Kvinnors och mäns val och villkor i samhälle och arbetsliv

ÅSUB har på regeringens uppdrag sammanställt ett statistiskt underlag till landskapsbudgeten 2013 som tydliggör hur de två könens olika val från tidig ungdom och framåt påverkar skillnader i deras framtida livssituation, inte bara yrkesmässigt och ekonomiskt utan också socialt. Detta är andra gången som fakta om skillnader i kvinnors och mäns ekonomiska och sociala situation tagits fram som en del i budgetunderlaget.

De i anslutning till budgeten offentliggjorda uppgifterna om skillnaderna i könens livssituation på Åland publiceras nu också som en statistikrapport från ÅSUB som kan laddas ner och läsas här.

För mer information om rapporten och dess underlagsmaterial kontakta
Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax
Publicerad 6 november 2012