Anslagstavla

Publicerad 13.9.2022 15:25 | Uppdaterad 13.9.2022 15:27

Många enkäter har skickats ut

ÅSUB har för närvarande ett rekordstort antal enkäter ute.

Publicerad 20.12.2021 08:54

ÅSUBs statistikinsamlingar 2022

Enligt Statistiklag för Åland (1994:42) ska myndigheten efter att ha samrått med uppgiftslämnarna eller med företrädare för berörda sektorer besluta vilka uppgifter som ska