Anslagstavla

Publicerad 20/12/2021 - 08:54

Enligt Statistiklag för Åland (1994:42) ska myndigheten efter att ha samrått med uppgiftslämnarna eller med företrädare för berörda sektorer besluta vilka uppgifter som ska samlas in samt vilka för

Publicerad 02/04/2020 - 13:25 | Uppdaterad 02/04/2020 - 13:45

Önskar du hjälp att hitta information om arbetsmarknad, företagens bärkraft eller om ekonomin över lag?