Anslagstavla

Publicerad 10/05/2021 - 12:55

Under tisdagen den 11 maj 2021 kommer underhållsarbete att utföras på våra databaser (PxWeb). Tjänsten kan vara otillgänglig under dagen, vi beklagar eventuella olägenheter.

Publicerad 15/12/2020 - 10:35 | Uppdaterad 15/12/2020 - 10:39

Enligt Statistiklag för Åland (1994:42) ska myndigheten efter att ha samrått med uppgiftslämnarna eller med företrädare för berörda sektorer besluta vilka uppgifter som ska samlas in samt vilka för

Publicerad 02/04/2020 - 13:25 | Uppdaterad 02/04/2020 - 13:45

Önskar du hjälp att hitta information om arbetsmarknad, företagens bärkraft eller om ekonomin över lag?