Anslagstavla

Publicerad 5.12.2023 10:52 | Uppdaterad 5.12.2023 10:55

Serviceavbrott i våra formulär den 13.12 mellan 08:00 och 10:00

Vi uppdaterarar vårt verktyg för våra formulär (E-tjänster) och formulären kommer inte att vara tillgängliga den 13.12 mellan kl. 08:00 och kl. 10:00.

Publicerad 20.12.2022 15:45 | Uppdaterad 28.6.2023 10:55

ÅSUBs statistikinsamlingar 2023

Enligt Statistiklag för Åland (1994:42) ska myndigheten efter att ha samrått med uppgiftslämnarna eller med företrädare för berörda sektorer besluta vilka uppgifter som ska