Anslagstavla

Publicerad 19.12.2023 15:18 | Uppdaterad 19.12.2023 15:23

ÅSUBs statistikinsamlingar 2024

Enligt Statistiklag för Åland (1994:42) ska myndigheten efter att ha samrått med uppgiftslämnarna eller med företrädare för berörda sektorer besluta vilka uppgifter som ska