Anslagstavla

Publicerad 19.1.2023 08:57 | Uppdaterad 19.1.2023 09:21

Åland får NordForsk-finansiering för första gången

Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, har tillsammans med tre andra forskningsinstitut i Norden beviljats forskningsfinansiering på närmare 9 miljoner norska kronor,

Publicerad 20.12.2022 15:45 | Uppdaterad 20.12.2022 15:47

ÅSUBs statistikinsamlingar 2023

Enligt Statistiklag för Åland (1994:42) ska myndigheten efter att ha samrått med uppgiftslämnarna eller med företrädare för berörda sektorer besluta vilka uppgifter som ska