Konsumentprisindex

< Tillbaka

Konsumentprisindex visar förändringen av priserna på Åland för olika grupper av varor och tjänster på månads- och årsbasis. Statistiken är framtagen i samarbete med Statistikcentralen i Finland, som även bidrar med dataunderlag och expertis i beräkningen av indexet. Uppgifterna i statistiken grundar sig på en omfattande månatlig urvalsbaserad prisinsamling på Åland genomförd av Statistikcentralen, kompletterad med vissa riksomfattande samt årligen insamlade prisuppgifter. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta.

Två exempel på hur konsumentprisindex används:

1. Förändringen av totalindex (2015=100) från januari 2019 till januari 2020. Totalindex januari 2019 = 103,8 och totalindex januari 2020 = 104,1. Förändringen blir:
(104,1 - 103,8) / 103,8 x 100 = ca 0,3 procent.

2. 500 mk i 1988 års penningvärde omräknat till motsvarande värde i euro 2019. Konsumentprisindex (1985=100), totalindex för år 1988 var 111,8 och totalindex för år 2019 var 200,8. Penningvärdet blir:
((200,8 / 111,8) x 500 mk) / 5,94573 = ca 151,04 euro

Preliminära publiceringsdatum

Skapa egna tabeller i vår databas
Databas - Konsumentprisindex

Tabeller
Tabeller - Konsumentprisindex

Dokumentation
Beskrivning av statistiken

 

Hantering av effekter av coronapandemin i konsumentprisindex

Spridningen av coronaviruset (covid-19) har medfört att regeringarna både i Finland och på Åland var tvungna att införa omfattande begränsande åtgärder för att förhindra spridningen av viruset. Detta har till vissa delar påverkat Statistikcentralens samt ÅSUBs möjligheter att beräkna och publicera tillförlitliga mått på inflationen. För mer information angående coronavirusets inverkan på konsumentprisindexets datainsamling och beräkning, se länk nedan:

Publiceringar

Titel Kod År
Konsumentprisindex april 2022 KO2022:4 2022
Konsumentprisindex mars 2022 KO2022:3 2022
Konsumentprisindex februari 2022 KO2022:2 2022
Konsumentprisindex januari 2022 KO2022:1 2022
Konsumentprisindex december 2021 KO2021:12 2021
Konsumentprisindex november 2021 KO2021:11 2021
Konsumentprisindex oktober 2021 KO2021:10 2021
Konsumentprisindex september 2021 KO2021:9 2021
Konsumentprisindex augusti 2021 KO2021:8 2021
Konsumentprisindex juli 2021 KO2021:7 2021
Konsumentprisindex juni 2021 KO2021:6 2021
Konsumentprisindex maj 2021 KO2021:5 2021
Konsumentprisindex april 2021 KO2021:4 2021
Konsumentprisindex mars 2021 KO2021:3 2021
Konsumentprisindex februari 2021 KO2021:2 2021
Konsumentprisindex januari 2021 KO2021:1 2021
Konsumentprisindex december 2020 KO2020:12 2020
Konsumentprisindex november 2020 KO2020:11 2020
Konsumentprisindex oktober 2020 KO2020:10 2020
Konsumentprisindex september 2020 KO2020:9 2020
Konsumentprisindex augusti 2020 KO2020:8 2020
Konsumentprisindex juli 2020 KO2020:7 2020
Konsumentprisindex juni 2020 KO2020:6 2020
Konsumentprisindex maj 2020 KO2020:5 2020
Konsumentprisindex april 2020 KO2020:4 2020
Konsumentprisindex mars 2020 KO2020:3 2020
Konsumentprisindex februari 2020 KO2020:2 2020
Konsumentprisindex januari 2020 KO2020:1 2020
Konsumentprisindex december 2019 KO2019:12 2019
Konsumentprisindex november 2019 KO2019:11 2019
Konsumentprisindex oktober 2019 KO2019:10 2019
Konsumentprisindex september 2019 KO2019:9 2019
Konsumentprisindex augusti 2019 KO2019:8 2019
Konsumentprisindex juli 2019 KO2019:7 2019
Konsumentprisindex juni 2019 KO2019:6 2019
Konsumentprisindex maj 2019 KO2019:5 2019
Konsumentprisindex april 2019 KO2019:4 2019
Konsumentprisindex mars 2019 KO2019:3 2019
Konsumentprisindex februari 2019 KO2019:1 2019
Konsumentprisindex januari 2019 KO2019:1 2019
Konsumentprisindex december 2018 KO2018:12 2018
Konsumentprisindex november 2018 KO2018:11 2018
Konsumentprisindex oktober 2018 KO2018:9 2018
Konsumentprisindex september 2018 KO2018:9 2018
Konsumentprisindex augusti 2018 KO2018:8 2018
Konsumentprisindex juli 2018 KO2018:7 2018
Konsumentprisindex juni 2018 KO:2018:6 2018
Konsumentprisindex maj 2018 KO:2018:5 2018
Konsumentprisindex april 2018 KO:2018:4 2018
Konsumentprisindex mars 2018 KO:2018:3 2018
Konsumentprisindex februari 2018 KO:2018:2 2018
Konsumentprisindex januari 2018 KO:2018:1 2018
Konsumentprisindex december 2017 KO2017:12 2017
Konsumentprisindex november 2017 KO2017:11 2017
Konsumentprisindex oktober 2017 KO2017:10 2017
Konsumentprisindex september 2017 KO2017:9 2017
Konsumentprisindex augusti 2017 KO2017:8 2017
Konsumentprisindex juli 2017 KO2017:7 2017
Konsumentprisindex juni 2017 KO2017:6 2017
Konsumentprisindex maj 2017 KO2017:5 2017
Konsumentprisindex april 2017 KO2017:4 2017
Konsumentprisindex mars 2017 KO2017:3 2017
Konsumentprisindex februari 2017 KO2017:2 2017
Konsumentprisindex januari 2017 KO2017:1 2017
Konsumentprisindex december 2016 KO2016:12 2016
Konsumentprisindex november 2016 KO2016:11 2016
Konsumentprisindex oktober 2016 KO2016:10 2016
Konsumentprisindex september 2016 KO2016:9 2016
Konsumentprisindex augusti 2016 KO2016:8 2016
Konsumentprisindex juli 2016 KO2016:7 2016
Konsumentprisindex juni 2016 KO2016:6 2016
Konsumentprisindex maj 2016 KO2016:5 2016
Konsumentprisindex april 2016 KO2016:4 2016
Konsumentprisindex mars 2016 KO2016:3 2016
Konsumentprisindex februari 2016 KO2016:2 2016
Konsumentprisindex januari 2016 KO2016:1 2016
Konsumentprisindex december 2015 KO2015:12 2015
Konsumentprisindex november 2015 KO2015:11 2015
Konsumentprisindex oktober 2015 KO2015:10 2015
Konsumentprisindex september 2015 KO2015:9 2015
Konsumentprisindex augusti 2015 KO2015:8 2015
Konsumentprisindex juli 2015 KO2015:7 2015
Konsumentprisindex juni 2015 KO2015:6 2015
Konsumentprisindex maj 2015 KO2015:5 2015
Konsumentprisindex april 2015 KO2015:4 2015
Konsumentprisindex mars 2015 KO2015:3 2015
Konsumentprisindex februari 2015 KO2015:2 2015
Konsumentprisindex januari 2015 KO2015:1 2015
Konsumentprisindex december 2014 KO2014:12 2014
Konsumentprisindex november 2014 KO2014:11 2014
Konsumentprisindex oktober 2014 KO2014:10 2014
Konsumentprisindex september 2014 KO2014:9 2014
Konsumentprisindex augusti 2014 KO2014:8 2014
Konsumentprisindex juli 2014 KO2014:7 2014
Konsumentprisindex juni 2014 KO2014:6 2014
Konsumentprisindex maj 2014 KO2014:5 2014
Konsumentprisindex april 2014 KO2014:4 2014
Konsumentprisindex mars 2014 KO2014:3 2014
Konsumentprisindex februari 2014 KO2014:2 2014
Konsumentprisindex januari 2014 KO2014:1 2014
Konsumentprisindex december 2013 KO2013:12 2013
Konsumentprisindex november 2013 KO2013:11 2013
Konsumentprisindex oktober 2013 KO2013:10 2013
Konsumentprisindex september 2013 KO2013:9 2013
Konsumentprisindex augusti 2013 KO2013:8 2013
Konsumentprisindex juli 2013 KO2013:7 2013
Konsumentprisindex juni 2013 KO2013:6 2013
Konsumentprisindex maj 2013 KO2013:5 2013
Konsumentprisindex april 2013 KO2013:4 2013
Konsumentprisindex mars 2013 KO2013:3 2013
Konsumentprisindex februari 2013 KO2013:2 2013
Konsumentprisindex januari 2013 KO2013:1 2013
Konsumentprisindex december 2012 KO2012:12 2012
Konsumentprisindex november 2012 KO2012:11 2012
Konsumentprisindex oktober 2012 KO2012:10 2012
Konsumentprisindex september 2012 KO2012:9 2012
Konsumentprisindex augusti 2012 KO2012:8 2012
Konsumentprisindex juli 2012 KO2012:7 2012
Konsumentprisindex juni 2012 KO2012:6 2012
Konsumentprisindex maj 2012 KO2012:5 2012
Konsumentprisindex april 2012 KO2012:4 2012
Konsumentprisindex mars 2012 KO2012:3 2012
Konsumentprisindex februari 2012 KO2012:2 2012
Konsumentprisindex januari 2012 KO2012:1 2012
Konsumentprisindex december 2011 KO2011:12 2011
Konsumentprisindex november 2011 KO2011:11 2011
Konsumentprisindex oktober 2011 KO2011:10 2011
Konsumentprisindex september 2011 KO2011:9 2011
Konsumentprisindex augusti 2011 KO2011:8 2011
Konsumentprisindex juli 2011 KO2011:7 2011
Konsumentprisindex juni 2011 KO2011:6 2011
Konsumentprisindex maj 2011 KO2011:5 2011
Konsumentprisindex april 2011 KO2011:4 2011
Konsumentprisindex mars 2011 KO2011:3 2011
Konsumentprisindex februari 2011 KO2011:2 2011
Konsumentprisindex januari 2011 KO2011:1 2011
Konsumentprisindex december 2010 KO2010:12 2010
Konsumentprisindex november 2010 KO2010:11 2010
Konsumentprisindex oktober 2010 KO2010:10 2010
Konsumentprisindex september 2010 KO2010:9 2010
Konsumentprisindex augusti 2010 KO2010:8 2010
Konsumentprisindex juli 2010 KO2010:7 2010
Konsumentprisindex juni 2010 KO2010:6 2010
Konsumentprisindex maj 2010 KO2010:5 2010
Konsumentprisindex april 2010 KO2010:4 2010
Konsumentprisindex mars 2010 KO2010:3 2010
Konsumentprisindex februari 2010 KO2010:2 2010
Konsumentprisindex januari 2010 KO2010:1 2010
Konsumentprisindex december 2009 KO2009:12 2009
Konsumentprisindex november 2009 KO2009:11 2009
Konsumentprisindex oktober 2009 KO2009:10 2009
Konsumentprisindex september 2009 KO2009:9 2009
Konsumentprisindex augusti 2009 KO2009:8 2009
Konsumentprisindex juli 2009 KO2009:7 2009
Konsumentprisindex juni 2009 KO2009:6 2009
Konsumentprisindex maj 2009 KO2009:5 2009
Konsumentprisindex april 2009 KO2009:4 2009
Konsumentprisindex mars 2009 KO2009:3 2009
Konsumentprisindex februari 2009 KO2009:2 2009
Konsumentprisindex januari 2009 KO2009:1 2009
Konsumentprisindex december 2008 KO2008:12 2008
Konsumentprisindex november 2008 KO2008:11 2008
Konsumentprisindex oktober 2008 KO2008:10 2008
Konsumentprisindex september 2008 KO2008:9 2008
Konsumentprisindex augusti 2008 KO2008:8 2008
Konsumentprisindex juli 2008 KO2008:7 2008
Konsumentprisindex juni 2008 KO2008:6 2008
Konsumentprisindex maj 2008 KO 2008:5 2008
Konsumentprisindex för Åland april 2008 KO2008:4 2008
Konsumentprisindex för Åland mars 2008 KO2008:3 2008
Konsumentprisindex för Åland februari 2008 KO2008:2 2008
Konsumentprisindex för Åland januari 2008 KO2008:1 2008
Konsumentprisindex för Åland december 2007 KO2007:12 2007
Konsumentprisindex november 2007 K02007:11 2007
Konsumentprisindex oktober 2007 KO2007:10 2007
Konsumentprisindex september 2007 KO2007:09 2007
Konsumentprisindex augusti 2007 KO2007:08 2007
Konsumentprisindex juli 2007 KO2007:07 2007
Konsumentprisindex juni 2007 KO2007:06 2007
Konsumentprisindex maj 2007 KO2007:05 2007
Konsumentprisindex april 2007 KO2007:04 2007
Konsumentprisindex mars 2007 KO2007:03 2007
Konsumentprisindex februari 2007 KO2007:02 2007
Konsumentprisindex januari 2007 KO2007:01 2007
Konsumentprisindex december 2006 KO2006:12 2006
Konsumentprisindex november 2006 KO2006:11 2006
Konsumentprisindex oktober 2006 KO2006:10 2006
Konsumentprisindex september 2006 KO2006:9 2006
Konsumentprisindex augusti 2006 KO2006:8 2006
Konsumentprisindex juli 2006 KO2006:7 2006
Konsumentprisindex juni 2006 KO2006:6 2006
Konsumentprisindex maj 2006 KO2006:5 2006
Konsumentprisindex april 2006 KO2006:4 2006
Konsumentprisindex mars 2006 KO2006:3 2006
Konsumentprisindex februari 2006 KO2006:2 2006
Konsumentprisindex januari 2006 KO2006:1 2006
Konsumentprisindex december 2005 KO2005:12 2005
Konsumentprisindex november 2005 KO2005:11 2005
Konsumentprisindex oktober 2005 KO2005:10 2005
Konsumentprisindex september 2005 KO2005:9 2005
Konsumentprisindex augusti 2005 KO2005:8 2005
Konsumentprisindex juli 2005 KO2005:7 2005
Konsumentprisindex juni 2005 KO2005:6 2005
Konsumentprisindex maj 2005 KO2005:5 2005
Konsumentprisindex april 2005 KO2005:4 2005
Konsumentprisindex mars 2005 KO2005:3 2005
Konsumentprisindex februari 2005 KO2005:2 2005
Konsumentprisindex januari 2005 KO2005:1 2005
Konsumentprisindex december 2004 KO2004:12 2004
Konsumentprisindex november 2004 KO2004:11 2004
Konsumentprisindex oktober 2004 KO2004:10 2004
Konsumentprisindex september 2004 KO2004:9 2004
Konsumentprisindex augusti 2004 KO2004:8 2004
Konsumentprisindex juli 2004 KO2004:7 2004
Konsumentprisindex juni 2004 KO2004:6 2004
Konsumentprisindex maj 2004 KO2004:5 2004
Konsumentprisindex april 2004 KO2004:4 2004
Konsumentprisindex mars 2004 KO2004:3 2004
Konsumentprisindex februari 2004 KO2004:2 2004
Konsumentprisindex januari 2004 KO2004:1 2004
Konsumentprisindex december 2003 KO2003:12 2003
Konsumentprisindex november 2003 KO2003:11 2003
Konsumentprisindex oktober 2003 KO2003:10 2003
Konsumentprisindex september 2003 KO2003:9 2003
Konsumentprisindex augusti 2003 KO2003:8 2003
Konsumentprisindex juli 2003 KO2003:7 2003
Konsumentprisindex juni 2003 KO2003:6 2003
Konsumentprisindex maj 2003 KO2003:5 2003
Konsumentprisindex april 2003 KO2003:4 2003
Konsumentprisindex mars 2003 KO2003:3 2003
Konsumentprisindex februari 2003 KO2003:2 2003
Konsumentprisindex januari 2003 KO2003:1 2003
Konsumentprisindex för Åland december 2002 KO2002:12 2002
Konsumentprisindex för Åland november 2002 KO2002:11 2002
Konsumentprisindex för Åland oktober 2002 KO2002:10 2002
Konsumentprisindex för Åland september 2002 KO2002:9 2002
Konsumentprisindex för Åland augusti 2002 KO2002:8 2002
Konsumentprisindex för Åland juli 2002 KO2002:7 2002
Konsumentprisindex för Åland juni 2002 KO2002:6 2002
Konsumentprisindex för Åland maj 2002 KO2002:5 2002
Konsumentprisindex för Åland april 2002 KO2002:4 2002
Konsumentprisindex för Åland mars 2002 KO2002:3 2002
Konsumentprisindex för Åland februari 2002 KO2002:2 2002
Konsumentprisindex för Åland januari 2002 KO2002:1 2002
Konsumentprisindex för Åland december 2001 KO2001:12 2001
Konsumentprisindex för Åland november 2001 KO2001:11 2001
Konsumentprisindex för Åland oktober 2001 KO2001:10 2001
Konsumentprisindex för Åland september 2001 KO2001:9 2001
Konsumentprisindex för Åland augusti 2001 KO2001:8 2001
Konsumentprisindex för Åland juli 2001 KO2001:7 2001
Konsumentprisindex för Åland juni 2001 KO2001:6 2001
Konsumentprisindex för Åland maj 2001 KO2001:5 2001
Konsumentprisindex för Åland april 2001 KO2001:4 2001
Konsumentprisindex för Åland mars 2001 KO2001:3 2001
Konsumentprisindex för Åland februari 2001 KO2001:2 2001
Konsumentprisindex för Åland januari 2001 KO2001:1 2001
Konsumentprisindex för Åland december 2000 KO2000:12 2000
Konsumentprisindex för Åland november 2000 KO2000:11 2000
Konsumentprisindex för Åland oktober 2000 KO2000:10 2000
Konsumentprisindex för Åland september 2000 KO2000:9 2000
Konsumentprisindex för Åland augusti 2000 KO2000:8 2000
Konsumentprisindex för Åland juli 2000 KO2000:7 2000
Konsumentprisindex för Åland juni 2000 KO2000:6 2000
Konsumentprisindex för Åland maj 2000 KO2000:5 2000
Konsumentprisindex för Åland april 2000 KO2000:4 2000
Konsumentprisindex för Åland mars 2000 KO2000:3 2000
Konsumentprisindex för Åland februari 2000 KO2000:2 2000
Konsumentprisindex för Åland januari 2000 KO2000:1 2000

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden