Rättsväsende

< Statistik

Statistiken behandlar olika brott mott strafflagen begågna på Åland, brottsoffer och personer misstänkta för brott. Statistiken ges ut på årsbasis och gäller händelser under ett kalenderår.

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Rättsväsende

Tabeller

Brott som kommit till myndigheternas kännedom 1980-2021 efter typ av brott
Tabell Excel Databas
Antal brottsoffer 2011-2021 efter kön och typ av brott
Tabell Excel Databas
Antal misstänkta för utredda brott 2011-2021 efter kön och typ av brott
Tabell Excel Databas

Dokumentation

Beskrivning av statistiken