Jord- och skogsbruk, fiske

< Tillbaka

Statistiken innehåller uppgifter om näringsgrenarnas produktion och resurser. Fiskestatistiken omfattar även fiskodling.

Skapa egna tabeller i vår databas
Databas - Jord- och skogsbruk, fiske

Exceltabeller
Exceltabeller - Jord- och skogsbruk, fiske

Dokumentation
Beskrivning av statistiken