Jord- och skogsbruk, fiske

< Statistikämnen

Statistiken innehåller uppgifter om näringsgrenarna (jordbruk, skogsbruk samt fiske) på Åland och dess produktion samt resurser. Fiskestatistiken omfattar även fiskodling.

Mobilanvändare rekommenderas att rotera skärmen för en bättre användarupplevelse

[px-graph-1]

[px-graph-2]