Sålda lantbruksprodukter 2016

Lantbrukets försäljningsintäkter drygt 24 miljoner

Det åländska lantbruket sålde produkter för 24,4 miljoner euro 2016, en ökning med 0,8 miljoner från 2015. Mjölk och äppel var de viktigaste produkterna, följda av potatis, lök och kött. Lök och äppel stod för den största intäktsökningen.

Största mjölkmängden på 50 år

Under 2016 inbringade mjölken 6,5 miljoner euro, vilket är mera än 2015 tack vare ökad volym. Mängden var den största sedan 1965 eller 19 miljoner liter, och mjölken stod för drygt en fjärdedel av jordbrukets försäljningsintäkter. Volymen och intäkterna för mjölk anges avrundade, varför exakt förändring och pris inte går att läsa ut ur statistiken. Likviderna för kött uppgick till närmare 2 miljoner, varav nötkött stod för över 1,6 miljoner, och fårkött för 0,3 miljoner, i båda fall ungefär lika mycket som 2015. Äggförsäljningen blev närmare 0,7 miljoner euro.

Intäkterna för potatis sjönk något på grund av mindre volym och var 3,8 miljoner. Spannmål och oljeväxter gav 1,2 miljoner, också det en minskning från 2015. Vete stod för över hälften av spannmålsförsäljningen som totalt uppgick till över 7 000 ton. En stor del av kornet och havren går inte till försäljning utan används som foder på de egna gårdarna och ingår inte i denna statistik.

Rekordförsäljning av äpplen

Från trädgårdsväxterna, d.v.s. frukt och grönsaker, kom drygt 10,2 miljoner euro, en ökning med 1,1 miljoner från 2015. Äppelodlingen gav drygt 5,2 miljoner, vilket var 0,4 miljoner mera än 2015. Eftersom priserna sjönk, beror ökningen helt på större volymer. Mängden blev nu 4 200 ton, den högsta siffran hittills.

Grönsakerna stod för 4,8 miljoner, varav över hälften eller 2,7 miljoner kom från lök. Intäkterna för lök ökade med 0,5 miljoner, främst tack vare ökad volym. Efter en svacka 2015 återgick tomaterna till normal nivå och stod för över 0,3 miljoner i försäljningsintäkter. Isbergssallaten höll ställningarna och inbringade knappt 0,3 miljoner, medan kinakålen nådde en ny lägstanivå med mindre än 0,2 miljoner i intäkter. Mängden kinakål var nu 160 ton, vilket motsvarar endast fem procent av mängden som producerades för 30 år sedan när denna gröda stod på topp.

Bland grönsaker med mindre volymer men relativt stor intäktsökning 2016 kan nämnas rädisa, palsternacka, issallat, grönkål och jordärtskocka. Av det sextiotal olika grönsaker, frukter och bär som ingår i trädgårdsväxterna visas de viktigaste i nedanstående tabell.

Försäljning av de viktigaste trädgårdsväxterna 2016

Ökad försäljning av ekologiska produkter

Uppgifterna om den ekologiska delen av produktionen visar på intäkter från potatis på 70 000 euro och från grönsaker på 185 000 euro. Gul och röd lök, isbergssallat, rödbeta, morot och vitkål var de viktigaste ekologiska grönsakerna. Spannmål gav intäkter på drygt 140 000. Ekologiskt kött gav 290 000 i intäkter, varav fårköttet stod för närmare 210 000 och nötköttet för drygt 80 000. Nästan två tredjedelar av fårköttet som såldes 2016 var ekologiskt. I nedanstående diagram visas den ekologiska produktionens andel för vissa produkter. För vitkål och ärter var hela produktionen ekologisk och för rödbeta, kålrabbi och gräslök största delen.

Produktionen av ekologisk mjölk började i slutet av året. Mindre än en halv procent av årets mjölkmängd var ekologisk. Likviden för detta särredovisas inte, utan ingår i det totala beloppet för mjölk. Också några procent av äggen var nu ekologiska.

Det totala försäljningsvärdet för ekologiska produkter steg från 650 000 till över 700 000. Förutom de nya produkterna beror ökningen på högre intäkter från fårkött samt vissa grönsaker, framför allt lök.

Trädgårdsprodukterna har gått om husdjursprodukterna

Under de två senaste decennierna har trädgårdsprodukterna ökat sin andel av lantbruksförsäljningen från knappt 25 till över 40 procent. Detta beror främst på att intäkterna från äppel har stigit betydligt. Övrig växtodling har minskat från närmare 30 procent av intäkterna till 20 procent genom att sockerbetsodlingen har försvunnit samtidigt som intäkterna av spannmål har minskat. Uppgången för potatis har inte kunnat kompensera nedgången fullt ut. Husdjursprodukterna har behållit sin andel på omkring 40 procent med en svacka i början av 2000-talet då fjäderfäköttet och största delen av svinköttet föll bort, och en nedgång också 2015 och 2016 då mjölkpriset var lågt. De båda senaste åren har trädgårdsprodukterna stått för en större del av intäkterna än husdjursprodukterna.

Mer om lantbruksprodukter och övrig statistik om jordbruk finns här.

ÅSUB gör statistik över jordbruksprodukterna på uppdrag av landskapsregeringens jordbruksbyrå och samlar in uppgifter från uppköpare och producenter. Förklaringar och definitioner finns i Beskrivning av statistiken nedan.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax