Sålda lantbruksprodukter 2019

Äppelförsäljningen gick om mjölken

Det åländska lantbruket sålde produkter för 25,8 miljoner euro 2019, en ökning med drygt en miljon från 2018. Potatis- och äppelodlingen stod för den största ökningen, medan intäkterna från husdjursprodukter minskade.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Återhämtning för potatisen

Under 2019 inbringade mjölken 6 miljoner euro, vilket var lägre än 2018 på grund av minskad volym. Mjölken stod för en knapp fjärdedel av jordbrukets försäljningsintäkter. Volymen och intäkterna för mjölk anges avrundade. Likviderna för kött uppgick till drygt 2 miljoner. Nötkött stod för över 1,7 miljoner och fårkött för 0,25 miljoner, i båda fall en minskning från 2018 års ovanligt höga nivåer. Äggförsäljningen blev drygt 0,7 miljoner euro.

Potatisen inbringade fyra miljoner euro, en ökning med en miljon. Volymen återhämtade sig efter nedgången vid 2018 års torka och blev över 21 000 ton, en nivå som tidigare har noterats bara 2015 och 2017. Spannmål och oljeväxter gav knappt 0,8 miljoner, en ökning från 2018, men mindre än den föregående tioårsperioden. Uppgifterna är inte helt kompletta. Rågförsäljningen blev den största under den tid som statistiken omfattar, och rågen gick därmed om vetet både vad gäller volym och försäljningsintäkter.

Ytterligare tillväxt för äppelförsäljningen

Från trädgårdsväxterna, d.v.s. frukt och grönsaker, kom 12,2 miljoner euro, en ökning med 0,9 miljoner från 2018. Äppelodlingen gav 6,7 miljoner, vilket var 0,4 miljoner mera än 2018 och den största siffran hittills. Också volymen var rekordstor. Därmed blev äpplen för första gången den enskilda produkt som gav de största intäkterna, en ställning som hittills har innehafts av mjölken. Även päron gav större intäkter än året före.

Grönsakerna stod för 4,9 miljoner eller 0,4 miljoner mera än 2018. Över hälften av detta eller 2,9 miljoner kom från lök, en liten ökning. Grönsaker som gav större intäkter än året före var bland annat morot, rödbeta, jordärtskocka, tomat, kinakål, bladselleri, sparris och persilja. För purjolök och rädisa sjönk intäkterna.

Av de närmare sjuttio olika grönsaker, frukter och bär som ingår i trädgårdsväxterna visas de viktigaste i nedanstående tabell.

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Trädgårdsprodukternas andel av inkomsterna ökade ytterligare

De fyra senaste åren har trädgårdsprodukterna stått för en större andel av lantbruksförsäljningen än husdjursprodukterna. Frukt och grönsaker bidrog 2019 med 47 procent av intäkterna mot 35 procent för mjölk, kött och ägg. Trädgårdsprodukterna har ökat sin andel tack vare äppelodlingens expansion. Övrig växtodling, d.v.s. spannmål och potatis, stod för 18 procent, en återhämtning från 2018 års rekordlåga andel.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Den ekologiska andelen var högst för vissa grönsaker samt fårkött och matpotatis

Intäkterna för den ekologiska delen av produktionen var i storleksordningen en miljon euro. Detta är lägre än 2018, främst på grund av minskad försäljning av ekologiskt kött.

I nedanstående diagram visas den ekologiska produktionens andel för vissa produkter. För vitkål, rödbeta, kålrabbi och gräslök var i det närmaste hela produktionen ekologisk. Två tredjedelar av fårköttet kom från ekologisk produktion liksom två femtedelar av morötterna och en tredjedel av matpotatisen. Den ekologiska andelen av nötköttet var knappt tio procent, medan den för mjölk och ägg låg under fem procent.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Intäktsnivån som vid millennieskiftet

Sett i löpande priser var 2019 års totala försäljning den näst största sedan EU-inträdet. Omräknat till fasta priser, d.v.s. inflationsjusterat, var intäkterna dock lägre än i slutet av 1990-talet, men något högre än 2000-talets medelnivå.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Det bör beaktas att denna statistik är avsedd att visa försäljningsvolymer och bruttointäkter till jordbruket för olika produkter, men inte för att beräkna prisnivåer, eftersom förädlingsgraden i vissa fall kan variera mellan olika producenter, liksom i vilken grad man står för transporter och förmedling.

I en excelfil på ÅSUBs hemsida finns tabeller som visar såld mängd och bruttointäkter för lantbruksprodukter 1993-2019 samt mera detaljerade siffror för de senaste åren.

ÅSUB gör statistik över jordbruksprodukterna på uppdrag av landskapsregeringens jordbruksbyrå och samlar in uppgifter från uppköpare och producenter. Förklaringar och definitioner finns i pdf-filen Beskrivning av statistiken.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax