Sålda lantbruksprodukter 2014

Mjölk och potatis ökade

Det åländska lantbruket sålde produkter för drygt 24 miljoner euro 2014, en ökning med över en halv miljon från 2013. Också om man beaktar inflationen och anger beloppen i 2014 års penningvärde var intäkterna högre än de senaste åren, men låg på ungefär samma nivå som under 2000-talets första år och var tre miljoner lägre än 1995, det första året efter EU-inträdet.

Frukt, grönsaker och potatis har blivit viktigare

Under de två senaste decennierna har trädgårdsprodukterna, d.v.s. frukt och grönsaker, ökat sin andel av lantbruksförsäljningen från knappt 25 till närmare 40 procent. Detta beror främst på att intäkterna från äppel har stigit betydligt. Övrig växtodling har minskat från närmare 30 procent av intäkterna till 20 procent genom att sockerbetsodlingen har försvunnit samtidigt som intäkterna av spannmål har minskat. Uppgången för potatis har inte kunnat kompensera nedgången fullt ut. Husdjursprodukterna har behållit sin andel på över 40 procent med en svacka i början av 2000-talet då fjäderfäköttet och största delen av svinköttet föll bort. I de följande diagrammen samt i tabellerna på hemsidan anges alla uppgifter i löpande priser.

Största mjölkmängden på 45 år

Under 2014 inbringade mjölken 7,5 miljoner euro, vilket var en halv miljon mera än 2013 och drygt 30 procent av jordbrukets försäljningsintäkter. Priset sjönk något, varför ökningen helt beror på större volym.  Invägningen var 16 700 ton, den största siffran sedan 1969. Likviderna för kött uppgick till 1,9 miljoner, varav nötkött stod för 1,5 miljoner, en marginell minskning, och fårkött för 0,3 miljoner, vilket var en ökning från 2013. Äggförsäljningen blev närmare 0,7 miljoner euro.

Intäkterna för potatis steg och blev 3,5 miljoner tack vare högre pris. Spannmål och oljeväxter gav 1,3 miljoner, något mindre än 2013.  För oljeväxternas del sjönk mängden men priset steg varför intäkterna hölls kvar på drygt 0,1 miljoner. För råg och korn ökade volymen och intäkterna, men genom att både mängd och pris sjönk för vete och havre minskade totalintäkterna av spannmål något. Vete stod för närmare hälften av spannmålsförsäljningen som totalt uppgick till över 7 500 ton. En stor del av kornet och havren går inte till försäljning utan används som foder på de egna gårdarna och ingår inte i denna statistik.

Äppel stod för halva försäljningen av trädgårdsväxter

Från trädgårdsväxterna kom drygt 9,4 miljoner euro, vilket var ungefär lika mycket som 2013. Äppelodlingen gav 4,8 miljoner, vilket trots lägre priser var något mera än 2013 eftersom mängden ökade. För lök minskade intäkterna med 0,3 miljoner till 2,6 miljoner på grund av att både volym och pris sjönk. Kinakål som har visat en lång nedåtgående trend ökade i fjol och såldes för 0,3 miljoner, lika mycket som isbergssallat.

För övriga trädgårdsväxter, där det ingår ett 40-tal olika grönsaker, frukter och bär, blev intäkterna sammanlagt 1,5 miljoner, något mera än 2013. Viktigast var tomater som inbringade 250 000 samt purjolök, päron och jordgubbar som gav runt 150 000 vardera. Gurka och sparris såldes för strax under 100 000 euro.

Fårkött, potatis och råg de viktigaste ekoprodukterna

Uppgifterna om den ekologiska delen av produktionen visar på intäkter från potatis på 90 000 euro och från grönsaker på 140 000 euro, i båda fall en ökning. Morot, gräslök, lök, rödbeta, isbergsallat och vitkål var de viktigaste ekologiska grönsakerna. Drygt 500 ton spannmål hade ett försäljningsvärde på 190 000 euro, varav råg stod för en tredjedel. Volymen var något större än 2013, men intäkterna lite lägre. För ekologiskt kött noteras däremot en ökning och drygt 70 ton gav 290 000 euro i intäkter. Fårköttets andel var tre fjärdedelar och över hälften av allt fårkött som såldes 2014 var ekologiskt. Det totala försäljningsvärdet för ekologiska produkter var drygt 700 000 euro, en ökning med över 100 000.

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:
Lantbruksprodukter, såld mängd och bruttointäkter 2013–2014
Huvudsakliga lantbruksprodukter, såld mängd och bruttointäkter 1993–2014

ÅSUB gör statistik över jordbruksprodukterna på uppdrag av landskapsregeringens jordbruksbyrå och samlar in uppgifter från uppköpare och producenter. Förklaringar och definitioner finns i Beskrivning av statistiken.

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad 24.6.2015