Sålda lantbruksprodukter 2020

Lökförsäljningen uppåt under 2020

Det åländska lantbruket sålde produkter för 27,4 miljoner euro år 2020 vilket innebär en ökning med drygt 1,5 miljoner jämfört med året innan. Ökningen har skett både för jordbruks- och trädgårdsprodukterna. Vete och lök stod för de största ökningarna. Däremot minskade intäkterna från potatis, päron och köttproduktion. Äppelförsäljningen toppar fortfarande försäljningsstatistiken och ligger på motsvarande nivå som 2019.

Försäljning av lantbruksprodukter 2020

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren


Mjölken utgjorde en dryg femtedel av lantbrukets försäljningsintäkter, vilket är en något lägre andel jämfört med år 2019, trots att intäkterna från mjölkförsäljningen var på samma nivå, 6 miljoner euro. Intäkterna från nöt- och fårkött sjönk något. Äggförsäljningen visade en uppgång med en volymökning på omkring 35 ton.

Potatisens totala försäljningsintäkter slutade på dryga 3,7 miljoner, en nedgång på omkring 0,4 miljoner sedan året innan. Försäljningen av lök passerade därmed försäljningen av potatis med en liten marginal. Försäljning av lök av olika slag bidrog under år 2020 till intäkter på drygt 4 miljoner till producenterna.

Uppåt på spannmålssidan

På spannmålssidan närapå fördubblades försäljningsintäkterna jämfört med år 2019 till 1,4 miljoner euro. Ökningen har skett framför allt för vete, men även försäljningen av korn och havre har ökat, medan råg och oljeväxter visar en nedgång i försäljningsintäkter. Intäkterna från veteförsäljningen uppgick till närmare 0,9 miljoner. Rågförsäljningen som hade en ovanligt hög försäljningsnivå år 2019 återgick till en mer normal nivå jämfört med de senaste åren.
En betydande del av spannmålet används på den egna gården eller ingår i handel mellan gårdar och omfattas inte av statistiken.

Fortsatt stark äppelproduktion

Trädgårdsväxterna, d.v.s. frukt och grönsaker, inbringade en försäljningsintäkt på 13,2 miljoner, vilket är en ökning med 1 miljon jämfört med 2019. Av denna summa står intäkterna från försäljning av äppel för omkring hälften, 6,7 miljoner. Därmed fortsätter äppel vara den enskilda produkt som ger de största intäkterna, en ställning som gruppen övertog av mjölken år 2019.

Försäljningen av lök gav en sammanlagd försäljningsintäkt på drygt 4 miljoner. Intäkterna för päron minskade medan intäkterna från jordgubbsförsäljningen ökade något.

På grönsakssidan utgör som tidigare nämnts löken den absolut största produkten. Andra större produkter är isbergssallat, tomat, kinakål, bladselleri, purjo, morot och palsternacka.

Av de närmare sjuttio olika grönsaker, frukter och bär som ingår i trädgårdsväxterna visas de viktigaste i nedanstående tabell.

Försäljning av de viktigaste trädgårdsväxterna 2020

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

De senaste åren har trädgårdsprodukterna stått för en större andel av lantbruksförsäljningen än husdjursprodukterna och 2020 års siffror följer samma trend. Övrig växtodling, d.v.s. spannmål och potatis, har återhämtat sig från 2018 års rekordlåga andel och står för närmare en femtedel av den totala försäljningsintäkten.

Bruttointäkter för huvudgrupper av lantbruksprodukter 1995-2020

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Högst andel ekologiskt för vissa grönsaker samt fårkött och matpotatis

Intäkterna för den ekologiska delen av produktionen var i storleksordningen en dryg miljon.

I nedanstående diagram visas den ekologiska produktionens andel för vissa produkter. För vitkål, rödbeta, kålrabbi och gräslök var i det närmaste hela produktionen ekologisk. Två tredjedelar av fårköttet är ekologiskt och andelen av ekologisk matpotatis har ökat till 44 procent i 2020 års siffror. Andelen ekologiskt producerad mjölk och ägg ligger på ett par procent medan en knapp tredjedel av morötterna är ekologiska.

Andel ekologiskt för vissa produkter 2020

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Hög notering för 2000-talet

Sett i löpande priser var 2020 års totala försäljning den största sedan EU-inträdet. Jämfört med indexjusterade intäkter är nivån samma som vid millennieskiftet. År 2000 låg de indexjusterade intäkterna på 25,0 miljoner euro i 2020-års priser.

Bruttointäkter för lantbruksprodukter i löpande och fasta priser 1995-2020

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Det bör beaktas att denna statistik är avsedd att visa försäljningsvolymer och bruttointäkter till jordbruket för olika produkter, men inte för att beräkna prisnivåer, eftersom förädlingsgraden i vissa fall kan variera mellan olika producenter, liksom i vilken grad man står för transporter och förmedling.

I en excelfil på ÅSUBs webbplats finns tabeller som visar såld mängd och bruttointäkter för lantbruksprodukter 1993-2020 samt mera detaljerade siffror för de senaste åren.

ÅSUB gör statistik över jordbruksprodukterna på uppdrag av landskapsregeringens jordbruksbyrå och samlar in uppgifter från uppköpare och producenter. Förklaringar och definitioner finns i pdf-filen Beskrivning av statistiken.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax