Sålda lantbruksprodukter 2017

Potatis och äppel höjde lantbrukets försäljningsintäkter

Det åländska lantbruket sålde produkter för 25,8 miljoner euro 2017, en ökning med 1,4 miljoner från 2016. Mjölk och äppel var de viktigaste produkterna, följda av potatis, lök och kött. Potatis och äppel stod för den största intäktsökningen.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Rekordstor potatisproduktion

Under 2017 inbringade mjölken 6,5 miljoner euro, vilket var på samma nivå som 2016. Volymen sjönk något men var ändå den näst största på över 50 år. Mjölken stod för en fjärdedel av jordbrukets försäljningsintäkter. Volymen och intäkterna för mjölk anges avrundade. Likviderna för kött uppgick till drygt 2 miljoner. Nötkött stod för närmare 1,9 miljoner, vilket var en ökning från 2016, och fårkött för 0,3 miljoner. Äggförsäljningen blev drygt 0,7 miljoner euro.

Intäkterna för potatis steg tack vare ökad volym och var nu första gången över 4 miljoner euro. Spannmål och oljeväxter gav 1,3 miljoner, också det en ökning från 2016. Vete stod för över hälften av spannmålsförsäljningen.

Ytterligare tillväxt för äppelförsäljningen

Från trädgårdsväxterna, d.v.s. frukt och grönsaker, kom drygt 10,7 miljoner euro, en ökning med 0,5 miljoner från 2016. Äppelodlingen gav drygt 5,6 miljoner, vilket var 0,3 miljoner mera än 2016 och den största siffran hittills. Eftersom volymen sjönk något, beror ökningen på högre priser. Också päron och hallon gav större intäkter än året före

Grönsakerna stod för 4,8 miljoner eller lika mycket som 2016. Över hälften av detta eller 2,8 miljoner kom från lök. Mängden lök sjönk men intäkterna steg ändå något tack vare en bättre prisbild. Bland grönsaker med mindre volymer men intäktsökning 2017 kan nämnas grönkål, paprika, gurka och morot. För tomat, isbergssallat, issallat, sparris och palsternacka sjönk intäkterna.

Av det sextiotal olika grönsaker, frukter och bär som ingår i trädgårdsväxterna visas de viktigaste i nedanstående tabell.

Tabellens innehåll beskrivs i texten ovanför tabellen.

Ökade intäkter av ekologiska produkter

Intäkterna för den ekologiska delen av produktionen ökade under året och uppgick för första gången till över en miljon euro. När det gäller kött steg försäljningen mest för nötkött, men fårkött utgjorde fortfarande merparten av det ekologiska köttet. Också för potatis och grönsaker ökade intäkterna och i viss mån även för spannmål. Produktionen av ekologisk mjölk pågick nu för första gången under hela året, vilket bidrog till ökningen.

I nedanstående diagram visas den ekologiska produktionens andel för vissa produkter. För vitkål, ärter och kålrabbi var hela produktionen ekologisk, för rödbeta, palsternacka och gräslök största delen. Två tredjedelar av fårköttet och hälften av matpotatisen kom från ekologisk produktion liksom 40 procent av morötterna. Den ekologiska andelen för spannmål och nötkött var åtta respektive sex procent, medan den för mjölk och ägg låg under fem procent.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Trädgårdsprodukterna har gått om husdjursprodukterna

De tre senaste åren har trädgårdsprodukterna stått för en större andel av lantbruksförsäljningen än husdjursprodukterna. Frukt och grönsaker bidrog 2017 med 42 procent av intäkterna mot 37 procent för mjölk, kött och ägg. Trädgårdsprodukterna har ökat sin andel tack vare äppelodlingens expansion. Övrig växtodling, d.v.s. spannmål och potatis stod för 22 procent. Potatisens andel har ökat under 2000-talet, men gruppen övrig växtodling står ändå för en mindre del av intäkterna nu än för 10–15 år sedan.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Intäktsnivån som vid millennieskiftet

Sett i löpande priser var 2017 års totala försäljning den största sedan EU-inträdet. Omräknat till fasta priser, d.v.s. inflationsjusterat, var intäkterna dock lägre än i slutet av 1990-talet och på ungefär samma nivå som i början av 2000-talet, men högre än under den senaste 15-årsperioden.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

I en excelfil på ÅSUBs hemsida finns tabeller som visar såld mängd och bruttointäkter för lantbruksprodukter 1993-2017 samt mera detaljerade siffror för de senaste åren.

ÅSUB gör statistik över jordbruksprodukterna på uppdrag av landskapsregeringens jordbruksbyrå och samlar in uppgifter från uppköpare och producenter. Förklaringar och definitioner finns i den bifogade pdf-filen Beskrivning av statistiken.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax