Miljö och energi

< Statistik

Statistiken omfattar data om geografi, väder, naturskydd och avfall samt uppgifter om förbrukning och utsläpp som påverkar miljön på Åland. Också uppgifter om energiförsörjningen ingår.

Temaområde
Hållbar utveckling

Tabeller
Tabeller - Miljö och energi

Dokumentation
Beskrivning av statistiken