Hållbar utveckling år 2016

Ett varmt år med ett högt valdeltagande

Produktionen av vindenergi ökade år 2015 till ca 65,0 GWh (andelen 22,5 procent), en ökning med ca tolv procent sedan år 2014. År 2015 blåste det mer än år 2014. Noteringen är nära toppnoteringen från år 2011 (65,1 GWh), den högsta andelen (23,3 procent) uppmättes dock 2008.

 

År 2015 var det varmaste året vi hittills upplevt under perioden 1961–2015, då var medeltemperaturen var 1,8 grader varmare än normalt (medeltemperaturen var 7,9 grader).

 

Stapeldiagram som visar medeltemperaturens avvikelse från normalvärdet

På Åland stod år 2014 den ekologiskt odlade åkermarken för ca 27,7 procent av den totala åkerarealen (år 2013 var den 26,4 procent).

 

År 2012 var 13 644 personer i åldern 18–64 år sysselsatta på Åland, av dessa var 233 personer arbetslösa året därefter (år 2013). Risken för arbetslöshet var således endast ca 1,7 procent (1,8 procent år 2012).

 

Närmare 91 procent av eleverna i nionde klass (på vårterminen) fortsatte år 2015 omedelbart på hösten att studera efter att de avklarat grundskolestudierna.

 

År 2015 karaktäriseras av ett ökande valdeltagande, i riksdagsvalet deltog ca 58 procent av de röstberättigade (högsta sedan 2003), i kommunalvalet var valdeltagandet drygt 67 procent (även det högsta sedan 2003, näst högsta någonsin) och i lagtingsvalet var valdeltagandet mer än 70 procent (högsta valdeltagandet på Åland någonsin).

 

Stapeldiagram som visar valdeltagandet i kommunal-, lagtings- samt riksdagsval

De åländska bostadshushållens skuldsättningsgrad var år 2013 i genomsnitt 130,6 procent av den disponibla inkomsten. Sett enbart till de bostadshushåll som hade skulder var skuldsättningsgraden hela 191,3 procent av den disponibla inkomsten.

 

Högst risk för ekonomisk utsatthet år 2014 hade personer bosatta i skärgården (ca 8,0 procent), dvs. antalet ekonomiskt utsatta bostadshushållsbefolkning är ca åtta procent av den totala bostadshushållsbefolkningen. Risken för ekonomisk utsatthet är snarlik i Mariehamn och på landsbygden (4,0 procent respektive 4,1 procent).

 

År 2013 återfanns Åland på åttonde plats i den internationella jämförelsen av nyckeltalet Gender Inequality Index (GII). Till största delen beror den höga rankingen på den exceptionellt låga fruktsamheten i åldern 15–19 år på Åland (vilket räknas som positivt i beräkninganra).

 

Stapeldiagram som visar en internationell jämförelse av nyckeltalet Gender Inequality Index (GII)

För att läsa hela översikten, klicka här

Statistiken är ett komplement till ÅSUBs temaområde Hållbar utveckling. Nyckeltalen på temaområdet uppdateras fortlöpande under året då ny information blir tillgänglig.

Frågor om hållbar utveckling besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)