Arealen 1.1.2015

Ålands landyta är 1 553 km²

Ålands landyta den 1.1.2015 är 1 553 km², knappt en km² mera än i fjol. Lantmäteriverket ger ut uppgifter om arealen årligen och mindre förändringar görs ibland av olika orsaker, se Beskrivning. Från år 2014 har små justeringar av landytan gjorts för ett flertal av Ålands kommuner. Statistiken innehåller också uppgifter om insjö- och havsvattenareal.

En tredjedel av Ålands landyta tillhör skärgårdskommunerna

Saltvik har den största landytan av kommunerna, 152 km². Jomala kommer på andra plats med 143 km². Elva kommuner har en areal som är omkring 100 km² eller mera. Mariehamn är klart minst med 12 km². Landsbygdskommunernas medelstorlek är drygt 110 km² och skärgårdskommunernas nästan 90 km ². De sex skärgårdskommunerna står tillsammans för en tredjedel av Ålands landyta.

 

 Se exakta siffror för kommunerna i tabellen Land- och vattenareal efter kommun 1.1.2015.

Största insjöarealen på norra Åland

Insjöarnas yta är 28 km² och de utgör knappt två procent av arealen (land + insjöar). För Finland är denna siffra tio procent och för Sverige nio procent. Av Ålands kommuner ligger Finström högst med fem procent. Största delen av insjöarealen ligger på norra Åland. Tre fjärdedelar finns i Finström, Geta, Saltvik och Sund.

 

Nästan 90 procent av Ålands yta är hav

Drygt 11 700 km² havsområden hör till Åland. Med dessa är Ålands totalareal drygt 13 300 km², varav 88 procent är hav. Av Finlands totala areal är 13 procent hav och av Sveriges 15 procent. I de flesta åländska kommuner är havsytan flera gånger större än landarealen. Bara Finström, Sund och Mariehamn har mindre hav än land. En tredjedel av Ålands havsareal hör till Föglö och Kökar, och skärgårdskommunerna totalt står för nästan 60 procent. Av de faståländska kommunerna har Hammarland och Saltvik de största havsområdena.

 

Information om statistiken ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax.

  Publicerad den 17.3.2015