Hållbar utveckling år 2019

År 2018 var den distribuerade mängden vatten på Åland närmare 2,5 miljoner kubikmeter (ca 230 liter per person och dygn)

 • År 2018 importerades 238 GWh elenergi från Sverige, ca 74 procent av den totala elanskaffningen. Produktionen av vindenergi minskade år 2018 till ca 54,0 GWh (andelen 16,9 procent).
 • År 2018 var den distribuerade mängden vatten på Åland närmare 2,5 miljoner kubikmeter (ca 230 liter per person och dygn).
 • År 2018 var nederbördsmängderna ca 440,8 mm, ca 25,9 procent mindre än normalt. Den normala nederbörden beräknas vara ca 595,1 mm per år (normalvärde 1981–2010).
 • På Åland stod år 2018 den ekologiskt odlade åkermarken för preliminärt ca 28,2 procent av den totala åkerarealen (samma andel som år 2017).

Infografik om ekologisk odling på Åland

 • Befolkningen i den stadsnära landsbygden ökar snabbast, tillsammans har kommunerna Jomala och Lemland ökat sin befolkning med 158 procent sedan år 1970.
 • De åländska kvinnorna förväntades år 2017 ha en längre medellivslängd än de åländska männen. Den förväntade medellivslängden var för kvinnorna ca 85,9 år och för männen ca 81,2 år (en skillnad på ca 4,7 år).
 • År 2016 var 14 295 personer i åldern 18–64 år sysselsatta på Åland, av dessa var 185 personer arbetslösa i slutet av år 2017. Risken för arbetslöshet år 2017 var således endast ca 1,3 procent (samma som år 2016).
 • År 2017 var det relativa sysselsättningstalet för personer i åldern 16–64 år ca 80,2 procent (79,6 procent år 2016).

Infografik om sysselsättningstalet på Åland

 • År 2017 hade de åländska hushållen i genomsnitt ca 47 300 euro/år i disponibel inkomst (2017 års pengar).
 • År 2017 var de åländska bostadshushållens skuldsättningsgrad i genomsnitt 150 procent av den disponibla inkomsten. I Finland var år 2017 skuldsättningsgraden betydligt lägre än på Åland, drygt 112 procent av den disponibla inkomsten.
 • På Åland uppgick bostadshushållsbefolkningen år 2017 till 28 980 personer, av dessa räknades 1 153 personer som ekonomiskt utsatta (ca 4,0 procent).

Infografik om risken för ekonomisk utsatthet på Åland

Statistiken är ett komplement till ÅSUBs temaområde Hållbar utveckling. Nyckeltalen på temaområdet uppdateras fortlöpande under året då ny information blir tillgänglig.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax