Nationalräkenskaper

< Statistikämnen

Statistiken visar den totala bruttonationalprodukten (BNP) och de enskilda näringsgrenarnas förädlingsvärde. Vidare finns uppgifter om kapitaltransaktioner och användningen av BNP samt statistik om Ålands externa handel. Observera att varuhandelsstatistiken är publicerad under området "Handel".

Mobilanvändare rekommenderas att rotera skärmen för en bättre användarupplevelse

[px-graph-1]

[px-graph-2]

[px-graph-3]