Nationalräkenskaper

< Tillbaka

Statistiken visar den totala bruttonationalprodukten (BNP) och de enskilda näringsgrenarnas förädlingsvärde. Vidare finns uppgifter om kapitaltransaktioner och användningen av BNP samt statistik om Ålands externa handel. Observera att varuhandelsstatistiken är publicerad under området "Handel".

Skapa egna tabeller i vår databas
Databas - Nationalräkenskaper

Exceltabeller
Exceltabeller - Nationalräkenskaper

Dokumentation
Beskrivning av statistiken

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden