De åländska hushållens konsumtion 2012

Ålänningar konsumerade för 39 824 euro i genomsnitt per hushåll år 2012

Detta statistikmeddelande grundar sig på en intervjuundersökning som Statistikcentralen i Finland har utfört under år 2012. Sammanlagt 3 551 hushåll har deltagit i undersökningen, varav 141 hushåll på Åland. Ur grundmaterialet kan man särskilja dels ålänningarnas konsumtion fördelad på olika varor, och dels på olika inköpsställen (Åland, Finland, Sverige, färjor och övrigt).

De åländska hushållens konsumtion

På Åland var den genomsnittliga konsumtionsutgiften för ett hushåll 39 824 euro år 2012. Den största konsumtionsposten på Åland var huvudgruppen bostäder och energi, till vilken utgifter på 13 714 euro kan härledas. Andra stora poster var livsmedel och alkoholfria drycker (5 454), diverse varor och tjänster (5 017), transport (4 678), samt rekreation och kultur (3 151). Minst pengar lägger vi ned på utbildning, endast ca 9 euro per hushåll. Utgifterna för de största posterna är även högre än i riket, särskilt bostäder och energi, vilket avspeglar åländska bostäders större genomsnittliga bostadsyta. Högre livsmedelspriser kan åtminstone delvis förklara större utgifter för livsmedel och alkoholfria drycker.

Konsumtionen utanför Åland

År 2012 konsumerade de åländska hushållen varor och tjänster i genomsnitt till ett värde av 3 087 euro utanför Åland. I Finland konsumerade de åländska hushållen för 822 euro, i Sverige för 1 237 euro, på färjorna till och från Åland för 265 euro och i övriga länder för 763 euro. Mest konsumerades varor och tjänster i grupperna hotell, kaféer och restauranger samt andra varor.

De åländska hushållen konsumerade år 2012 varor, och i viss mån tjänster, med hjälp av internet eller postorder till ett värde av i genomsnitt 800 euro. Främst handlade hushållen kläder och skor via internet eller postorder. Näst mest handlade de andra varor, bl.a. hobby- och sportartiklar och leksaker.

Information om statistiken

Sammanlagt 3 551 hushåll ingick i undersökningen, varav 141 hushåll på Åland. Urvalet har skrivits upp för att motsvara samtliga hushåll på Åland. Den ursprungliga viktningen som Statistikcentralen gjorde har modifierats av Statistikcentralen på ÅSUBs begäran för att bättre ta hänsyn till den låga och ojämna svarsfrekvensen på Åland. Med andra ord avviker de här publicerade resultaten för Ålands del från dem som Statistikcentralen publicerat tidigare.

Hela publikationen finns här. 

Resultaten med den ursprungliga viktningen återfinns på SCs hemsida som PC-Axis databasfiler, klicka här.

Även de omviktade åländska resultaten redovisade i denna publikation finns i PC-Axis-format: klicka här.

Information om konsumtionsstudien ger Jouko Kinnunen: jouko.kinnunen[at]asub.ax

 

  Publicerad den 3.12.2014