De åländska hushållens konsumtion 2016

Ålänningar konsumerade för 47 068 euro i genomsnitt per hushåll år 2016

Detta statistikmeddelande grundar sig på en intervjuundersökning som Statistikcentralen i Finland har utfört under år 2016. Sammanlagt 3 673 hushåll har deltagit i undersökningen, varav 147 hushåll på Åland. Ur grundmaterialet kan man särskilja dels ålänningarnas konsumtion fördelad på olika varor, och dels på olika inköpsställen (Åland, Finland, Sverige, färjor och övrigt).

De åländska hushållens konsumtion

Den genomsnittliga konsumtionsutgiften för ett hushåll 47 068 euro år 2016. Den största konsumtionsposten var huvudgruppen bostäder och energi, till vilken utgifter på 15 985 euro kan härledas. Andra stora poster var diverse varor och tjänster (7 258), transport (6 296), livsmedel och alkoholfria drycker (5 220) samt rekreation och kultur (4 179). Minst pengar lägger vi ned på utbildning, endast ca 56 euro per hushåll. Den ringa privata konsumtionen av utbildningstjänster förklaras av den dominerande roll som den offentliga sektorn har i utbildningsväsendets finansiering och genomförande på Åland såsom i övriga Finland.

Konsumtionen utanför Åland

År 2016 konsumerade de åländska hushållen varor och tjänster i genomsnitt till ett värde av 3 927 euro utanför Åland. I Finland konsumerade de åländska hushållen för 945 euro, i Sverige för 2 037 euro, på färjorna till och från Åland för 295 euro och i övriga länder för 490 euro. Mest konsumerades varor och tjänster i grupperna transportkostnader samt hotell, kaféer och restauranger.

De åländska hushållen konsumerade år 2016 varor, och i viss mån tjänster, med hjälp av internet eller postorder till ett värde av i genomsnitt 794 euro. Främst handlade hushållen kläder och skor via internet eller postorder. Näst mest handlade de andra varor, bl.a. hobby– och sportartiklar och hushålls- och elektroniska artiklar.

Information om statistiken

Sammanlagt 3 673 hushåll ingick i undersökningen, varav 147 hushåll på Åland. Urvalet har sedermera skrivits upp för att motsvara samtliga hushåll på Åland. Undersökningen innehåller uppgifter om till vilka ändamål hushållens pengar används (t.ex. mat, nöjen, resor etc.). Uppgifter finns även om var konsumtionen av varor och tjänster inträffat (Åland, Finland, Sverige, färjor samt övrigt). Dessutom finns olika uppgifter om hushållen (t.ex. sammansättning, disponibel inkomst, yrkesverksamhet, utbildning etc.).

Uppgifterna finns även tillgängliga i ÅSUBs databas i PC-Axis-format.

 

Jouko Kinnunen

+358 (0)18 25494
fornamn.efternamn[at]asub.ax