Konsumentprisindex

< Statistikämnen

Konsumentprisindex visar förändringen av priserna på Åland för olika grupper av varor och tjänster på månads- och årsbasis. Statistiken är framtagen i samarbete med Statistikcentralen i Finland, som även bidrar med dataunderlag och expertis i beräkningen av indexet. Uppgifterna i statistiken grundar sig på en omfattande månatlig urvalsbaserad prisinsamling på Åland genomförd av Statistikcentralen, kompletterad med vissa riksomfattande samt årligen insamlade prisuppgifter. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta.

Två exempel på hur konsumentprisindex används:

1. Förändringen av totalindex (2015=100) från januari 2021 till januari 2022. Totalindex januari 2021 = 104,3 och totalindex januari 2022 = 107,5. Förändringen blir:
(107,5 - 104,3) / 104,3 x 100 = ca 3,1 procent.

2. 500 mk i 1988 års penningvärde omräknat till motsvarande värde i euro 2021. Konsumentprisindex (1985=100), totalindex för år 1988 var 111,8 och totalindex för år 2021 var 203,3. Penningvärdet blir:
((203,3 / 111,8) x 500 mk) / 5,94573 = ca 152,94 euro

Preliminära publiceringsdatum

Mobilanvändare rekommenderas att rotera skärmen för en bättre användarupplevelse

[px-graph-1]

[px-graph-2]

Hitta publiceringar inom ämnet