Val

Valdeltagandet efter kön och kommun 2023

Valdeltagandet sjönk, mera för män än för kvinnor 

Valdeltagandet i årets lagtingsval blev 68,3 procent. Det var 1,4 procentenheter lägre än 2019 och en minskning för andra valet i rad från 2015 års toppnotering 70,4. I kommunalvalet blev minskningen 2,3 procentenheter och deltagandet 64,0 procent, den lägsta siffran sedan valet 1995.  

Valdeltagande 1991-2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Valdeltagandet sjönk för både kvinnor och män, men betydligt mera för männen. Vid valet 2019 minskade skillnaden i kvinnors och mäns deltagande, men i år fortsatte den långsiktiga trenden med allt större försprång för kvinnorna.

Valdeltagande i lagtingsvalen efter kön 1995-2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Valdeltagande efter kön i lagtings- och kommunalvalen 2007-2023, procent

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Högsta valdeltagandet hittills i skärgården

Av regionerna hade skärgården det högsta valdeltagandet i båda val och Mariehamn det lägsta. När det gäller lagtingsvalet sjönk deltagandet på landsbygden, och även i Mariehamn var det något lägre än 2019. I skärgården steg valdeltagandet däremot och blev det största hittills, även om noteringarna från 1983 och 1999 inte ligger långt efter årets siffra 76,8 procent.  I kommunalvalet sjönk deltagandet i alla tre regioner. 

Valdeltagande i lagtingsval efter region 1991-2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Kvinnorna röstade flitigare än männen i alla regioner. Skillnaden mellan könen var störst i Mariehamn. I kommunalvalet sjönk deltagandet för både kvinnor och män i alla tre regioner. I lagtingsvalet noteras en ökning för män i skärgården och en liten uppgång även för kvinnor i Mariehamn. 

Valdeltagande efter region och kön i lagtings- och kommunalvalen 2023, procent

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Största ökningen i Sottunga och Geta

Mariehamn placerade sig lägst också av de enskilda kommunerna, medan Sottunga låg högst i båda val. Diagrammet visar aktiviteten i lagtingsvalet efter kön i kommunerna som är ordnade efter det totala valdeltagandet. Utöver skärgårdskommunerna återfinns Eckerö, Geta och Lumparland bland kommunerna med ett relativt högt valdeltagande.  

Valdeltagande i lagtingsvalet efter kommun och kön 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Kvinnornas valdeltagande var större än männens i alla kommuner i lagtingsvalet och i de flesta i kommunalvalet. Störst var skillnaden i Kökar och Sund, där kvinnornas försprång var i storleksordningen tio procentenheter. 

Jämfört med 2019 steg valdeltagandet mest i Sottunga och Geta i båda val, medan Hammarland, Saltvik och Vårdö stod för den största nedgången. Förutom i Geta sjönk aktiviteten i alla landsbygdskommuner.

I samtliga kommuner var deltagandet i lagtingsvalet större än i kommunalvalet. Störst skillnad i det avseendet hade Föglö, Vårdö och Geta.

Exakta uppgifter för kommunerna finns i en excelfil på ÅSUBs webbplats.

Tabellen visar bara procenttal. Uppgifter om antalet röstberättigade och röstande efter kommun och kön samt röstande efter röstningstidpunkt publiceras tillsammans med övrig valstatistik i statistikrapporten Lagtings- och kommunalvalet 2023 i slutet av november. En mera omfattande statistik om valdeltagandet för olika grupper av röstberättigade såsom ålder, födelseort och språk kommer att publiceras i en särskild rapport i december. 

På webbplatsen finns också utförlig statistik över valdeltagandet i tidigare val.

Den aktuella statistiken om valdeltagandet baseras på data som ÅSUB har tagit fram genom att registrera uppgifter från kommunernas vallängder. Siffrorna skiljer sig i vissa fall något från de som de kommunala centralvalnämnderna har räknat fram.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax