Val

Landstingsvalet 1922

100 år sedan första landstingsvalet

För 100 år sedan, den 8 maj 1922, hölls det första valet till Ålands landsting, det som numera heter Ålands lagting. Med anledning av detta publicerar ÅSUB statistik över detta historiska val. Uppgifterna har sammanställts av pol.mag. Casper Wrede, tidigare valadministratör vid Ålands landskapsregering, utgående från valnämndernas protokoll som finns i landskapsarkivet. En artikel med utförlig information om valet som Wrede skrev i tidskriften Radar 1997 finns att läsa längst ner på denna sida.

Knappt hälften röstade i det första valet

Antalet röstberättigade i detta val var 14 156. Av dessa utnyttjade 6 667 sin rösträtt vilket ger ett valdeltagande på 47,2 procent. Vissa ofullständigheter finns när det gäller de röstberättigades fördelning på kön. Det kan dock konstateras att kvinnorna var ett tusental flera än männen av de röstberättigade och att männen hade ett något högre valdeltagande.

I nedanstående tabell jämförs vissa grundläggande fakta om landstingsvalet 1922 med det senaste lagtingsvalet 2019.

Landstingsvalet 1922 jämfört med lagtingsvalet 2019
Röstberättigade, valdeltagande, kandidater och invalda efter kön

 

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Valdeltagandet 1922 varierade betydligt mellan kommunerna. Högst var det i Mariehamn, 74 procent, även om siffran kanske överskattas något genom att personer från andra kommuner som röstade i Mariehamn har räknats med i antal röstande i staden. Också i Föglö, Hammarland och Sottunga översteg deltagandet 60 procent. Kökar var den enda kommun där mindre än 20 procent röstade. Männen röstade flitigare än kvinnorna i de flesta kommuner, men i Eckerö, Finström, Lumparland och Vårdö hade kvinnorna ett högre valdeltagande.

Valdeltagande efter kommun och kön vid landstingsvalet 1922

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

2 kvinnor och 47 män kandiderade

Kandidaterna ställde upp på trepersonerslistor som ingick i tre olika valförbund. Ålands Svenska Valförbund 1 (ÅSV 1), Ålands Svenska Valförbund 2 (ÅSV 2) samt Själfständiga Ålänningars Valförbund (SÅV). Därtill kom en lista utanför valförbund. Samma person kunde vara med på flera listor och det förekom även att en kandidat var med på listor i både ÅSV 1 och ÅSV 2. Totalt kandiderade 49 personer varav 47 män och 2 kvinnor. Från Mariehamn ställde 7 kandidater upp, från landsbygden 31 och från skärgården 11. Samtliga kommuner var representerade bland kandidaterna.

Ledamöter från 14 kommuner

Valresultatet blev att de båda samverkande valförbunden ÅSV 1 och 2 tillsammans fick 94 procent av rösterna och 29 av de 30 platserna i landstingen. SÅV fick knappt sex procent av rösterna och ett mandat. Den ena av de kandiderande kvinnorna tog plats i landstinget, medan således 29 av mandaten tillföll män.

Landstingsvalet 1922, listornas resultat

 

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Av de invalda var 4 hemmahörande i Mariehamn, 21 på landsbygden och 5 i skärgården. Alla kommuner utom Kumlinge och Kökar blev representerade i det första landstinget.

Landstingsvalet 1922, kandidater och invalda efter region

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

I excelfilen Landstingsvalet 1922 på ÅSUBs webbplats finns statistiken om det första valet samlad. Här finns även samtliga uppställda samt invalda nämnda med namn.
På samma sida finns utförlig valstatistik från de senaste decennierna för såväl lagtings- kommunal-, riksdags-, president- och EU-val. Avsikten är att mera statistik om tidigare landstingsval ska publiceras småningom.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax