Val

Valet till Europaparlamentet 2024

Tre av fyra stödde Anton Nilsson

Vid årets val till Europaparlamentet fick Anton Nilsson 73 procent av rösterna på Åland och placerade sig på tredje plats på Svenska folkpartiets (SFP) lista. Av de åländska rösterna gick 8 085 till Anton Nilsson och 510 till Jessy Eckerman som kandiderade för Finlands Socialdemokrater, medan 2 424 tillföll kandidater med andra hemorter än Åland. De båda åländska kandidaterna fick tillsammans 1 600 röster i andra valkretsar, varav 1 103 gick till Nilsson och 497 till Eckerman. Nilssons röstetal var det näst största som en kandidat har fått på Åland vid EU-val. 

EU-parlamentsvalet 2024, åländska röster och åländska kandidater
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

EU-parlamentsvalet 2024, resultatet på Åland i sammandrag
Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Anna-Maja Henriksson som valdes in i EU-parlmentet från SFPs lista kom på andra plats på Åland med 543 röster. Tretton procent av de åländska rösterna gick till någon av de femton kandidater som valdes in till Europaparlamentet från Finland. Vänsterförbundets Li Andersson fick 388 röster och Gröna förbundets Maria Ohisalo 207 röster.

Anton Nilsson fick 78 procent av rösterna på landsbygden och 68 procent i skärgården och Mariehamn. Högst var hans stöd i Geta, 84 procent. Jessy Eckerman fick sin största andel av rösterna i Mariehamn, sex procent.

Resultat i EU-parlamentsvalet 2024, rösternas fördelning efter kandidat och kommun
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Nästan 90 procent av rösterna gick till 3 kandidater, 160 delade på resten

Vid alla sju EU-val har SFP fått en klar majoritet av de åländska rösterna. Årets resultat 83 procent ligger vid medelnivån. Socialdemokraternas fem procent är under genomsnittet för partiet. Vänsterförbundet fick ovanligt mycket röster och kom på tredje plats på Åland med närmare fyra procent. Därefter följde Gröna förbundet med drygt tre procent. 

De åländska rösternas fördelning på parti vid EU-parlamentsvalen 1996–2024
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

De tre populäraste kandidaterna fick tillsammans över 80 procent av de åländska rösterna. Totalt spreds rösterna på 168 av de sammanlagt 232 kandidaterna, men hälften av dem fick bara en eller två röster. Drygt 21 procent av rösterna gick till kvinnor och 79 procent till män. 

Anton Nilsson fick 468 fler röster vid årets val än 2019, medan Jessy Eckerman fick 766 röster färre än Camilla Gunell som kandiderade för Socialdemokraterna i förra EU-valet.

Röster på de tre kandidater som fick flest röster på Åland vid EU-parlamentsvalen 1996–2024
Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Ökat valdeltagande bland skärgårdsbor och utlandsboende

Valdeltagandet var 49 procent, ett par procentenheter lägre än 2019. Aktiviteten sjönk i Mariehamn och på landsbygden men steg något i skärgården till den högsta noteringen hittills, 57 procent. Av kommunerna låg Sottunga främst med 66 procent och Hammarland lägst med 44. De som var bosatta utanför Åland men var röstberättigade i Ålands valkrets hade ett valdeltagande på drygt sex procent, vilket var något högre än tidigare. 

Av kvinnorna röstade 52 procent och av männen 46 procent, vilket i båda fall var en lägre andel än 2019. Kvinnornas röstningsaktivitet var högre än männens i alla kommuner. Störst var skillnaden i Kökar och Sottunga, drygt 15 procentenheter.  

Valdeltagande vid EU-parlamentsvalen 2019 och 2024, procent
Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Liksom 2019 var valdeltagandet på Åland högre än i Finland men lägre än i Sverige. Jämfört med förra valet sjönk deltagandet med ett par procentenheter i Sverige till 53 procent, men var i stort sett oförändrat i Finland, 42 procent.

Valdeltagande på Åland samt i Finland och Sverige vid EU-parlamentsvalen 1996–2024, procent
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Många förhandsröster, få blanka

Nästan 40 procent av de röstande valde att rösta på förhand, den största andelen hittills. Tidigare har förhandsröstning varit vanligast i skärgården, men nu var andelen lika hög i Mariehamn, eller 50 procent. På landsbygden röstade 30 procent före valdagen.

Andelen ogiltiga röster var den lägsta som noterats i ett EU-val, 1,1 procent. Av dessa var under hälften blanka, medan övriga blev ogiltiga av andra orsaker, främst obehörig anteckning på valsedeln.

ÅSUB har publicerat uppgifter om tidigare EU-val som statistikmeddelanden. Från och med årets val presenteras statistiken i form av en kortare webbnyhet. Vissa av de tabeller som tidigare har ingått i meddelandet återfinns nu i två Excelfiler på ÅSUBs webbplatsTvå databastabeller innehåller också uppgifter om EU-valet.

Det nyvalda Europaparlamentet har 720 ledamöter. Parlamentets sammansättning och övrig information finns på adressen: https://valresultat.eu/

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax