Val

Folkomröstning i Sund 2018

Deltagandet i Sund på ungefär samma nivå som i den första omröstningen

Statistiken över de kommunala folkomröstningarna 2018 på ÅSUBs hemsida är nu uppdaterad med resultatet från omröstningen som hölls i Sund 8 april. Deltagandet i omröstningen blev 48 procent, obetydligt lägre än vid omröstningen den 28 januari. Kvinnornas deltagande var några procentenheter högre än männens.

Nu gällde omröstningen huruvida Sunds kommun ska gå samman med Finström och Geta i enlighet med samgångsavtalet. En knapp tredjedel röstade ja till samgång, medan två tredjedelar röstade nej. Resultatet skiljer sig därmed en hel del från folkomröstningen i januari där rösterna fördelade sig jämnt med en liten övervikt för att Sund inte skall fortsätta som självständig kommun.  

Deltagandet i omröstningen och resultatet framgår i sin helhet i en excel-fil, där också uppgifterna från folkomröstningarna 28 januari finns.

Se också nyheten om de tidigare omröstningarna

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax