Inkomster och skatter

< Tillbaka

Statistiken omfattar uppgifter om befolkningens inkomster, skatter efter storleksklasser och slag. Även uppgifter om tillgångar och skulder finns.

Skapa egna tabeller i vår databas
Databas - Inkomster och skatter

Exceltabeller
Exceltabeller - Inkomster och skatter

Dokumentation
Beskrivning av statistiken