Inkomstfördelning och välfärd 2018

I korthet

  • Den svaga utvecklingen av BNP per capita fortsätter på Åland med endast marginell tillväxt av hushållens disponibla penninginkomst år 2016. Inkomstfördelningen är relativt oförändrad på Åland och ligger på samma nivå som i Finland. 
  • Totalt 17 procent av hushållen på Åland låg under den relativa fattigdomsgränsen (15 257 euro) 2016. Den vanligaste hushållstypen bland dessa var ensamförsörjarhushåll med två barn.
  • Resultaten för subjektiv välfärd (självskattad hälsa, mellanmänsklig tillit och nöjdhet med livet) indikerar att social välfärd har en stabil grund på Åland. Social välfärd på individnivå har ett samband med personens ekonomiska situation.  
  • Hög utbildningsnivå kan bidra till hög social välfärd i befolkningen.
Sanna Roos

+358 (0)18 25489
fornamn.efternamn[at]asub.ax