Byggande

< Statistik

Statistiken över byggande innehåller uppgifter om produktionen av byggnader och bostäder efter typ, storlek och ägare samt om byggnadsbeståndet. Många uppgifter finns på kommunnivå.

Skapa egna tabeller i vår databas
Databas - Byggande

Exceltabeller
Exceltabeller - Byggande

Dokumentation
Beskrivning av statistiken

Hitta publiceringar inom ämnet