Byggandet 2019

Drygt 220 nya bostäder

Under 2019 färdigställdes 292 byggnader, varav 41 i Mariehamn, 230 på landsbygden och 21 i skärgården. Drygt 83 procent av de färdigställda byggnaderna var nybyggen, 15 procent tillbyggnader och drygt en procent ombyggnader. Det tillkom 221 nya bostäder och nästan två tredjedelar av dem finns på landsbygden och en tredjedel i Mariehamn. I skärgården byggdes tre nya bostäder.

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Nästan hälften av de nya bostäderna finns i Jomala

De nya bostäderna finns framför allt i Jomala, 107 stycken, och i Mariehamn, 75 stycken. Också i Lemland har det byggts över tio bostäder. I Föglö, Kökar, Sottunga och Lumparland tillkom inte bostäder 2019. De nya bostäderna i Jomala fördelar sig jämnt över småhus, radhus och flervåningshus, medan över tre fjärdedelar av de som byggdes i Mariehamn finns i flervåningshus. Privata företag samt bostadsbolag var ägare till 65 procent av de nya bostäderna och privatpersoner hade låtit bygga 30 procent av dem.

Hittills under 2000-talet har det byggts 3 850 bostäder, varav drygt 53 procent på landsbygden, 42 procent i Mariehamn och 5 procent i skärgården. Under 1980-talet tillkom flera bostäder i staden än på landsbygden och under 1990-talet färdigställdes lika många bostäder i båda regioner. Det har byggts i medeltal 7,1 bostäder per 1 000 invånare årligen på Åland under åren 1980–2019. I slutet av 2019 fanns närmare 16 600 bostäder på Åland.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Byggnadsvolymen uppgick till 192 000 kubikmeter

Av de 292 färdigställda ny-, till- och ombyggnaderna är 118 bostadsbyggnader, 22 fritidshus, 13 affärs- och kontorsbyggnader, 7 industri- och lagerbyggnader, 2 offentliga servicebyggnader och 7 lantbruksbyggnader. Därtill kommer över 120 övriga byggnader så som ekonomibyggnader och bastur. Bostadsbyggnaderna stod för nästan hälften av byggnadsvolymen, eller 92 000 av totalt 192 000 kubikmeter, och industri- och lagerbyggnaderna utgjorde en femtedel.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Tre fjärdedelar av de färdigställda bostadsbyggnaderna finns på landsbygden och en dryg femtedel i Mariehamn. Av de 22 ny-, till- eller ombyggda fritidshusen finns 2 i skärgården och resten på landsbygden. Affärs- och kontorsbyggnader färdigställdes främst i Jomala och Mariehamn, medan Saltvik stod för tre av de sju färdigställda industri- och lagerbyggnaderna. Lantbruksbyggnader hade färdigställts i Jomala, Saltvik och Eckerö. Av de 123 övriga byggnaderna var drygt 80 ekonomibyggnader och över 30 bastubyggnader. Jomala stod för drygt 50 av dessa byggnader följt av Eckerö med ungefär hälften så många.

Mera uppgifter om byggandet finns i databaser och exceltabeller på ÅSUBs hemsida.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax