Sjöfart

Sjöfartsstatistiken omfattar två delar. För det första ordinarie statistik med uppgifter om handelsflottan, sysselsättning och passagerarflöden till sjöss. De flesta av dessa uppgifter uppdateras årsvis. För det andra tillhandahåller vi konjunkturindikatorer för sjöfarten som uppdateras kvartals- eller månadsvis.

Tabeller och databaser
Handelsflottan, sysselsättning och passagerarflöden
Konjunkturindikatorer för sjöfarten

Dokumentation
Beskrivning av statistiken

Publiceringar

Titel Kod År
Sjöfart 2020 SJ2021:1 2020
Sjöfart 2019 SJ2020:1 2019
Sjöfart 2018 SJ2019:1 2018
Sjöfart 2017 SJ2018:1 2017
Sjöfart 2016 SJ2017:1 2016
Sjöfart 2015 SJ2016:1 2015
Sjöfart 2014 SJ2015:1 2014
Sjöfart 2013 SJ2014:1 2013

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden