Finans och försäkring

< Statistik

Statistiken innehåller ekonomiska uppgifter om bankväsendet, kreditgivning samt antal kontor och personal.

Skapa egna tabeller i vår databas
Databas - Finans och försäkring

Exceltabeller
Exceltabeller - Finans och försäkring

Dokumentation
Beskrivning av statistiken

För närvarande har ÅSUB inte givit ut någon publikation inom detta ämnesområde.