Socialväsende

< Tillbaka

Statistiken beskriver verksamheten inom kommunernas sociala sektor och omfattar också uppgifter om socialförsäkring, såsom pensioner och sjukersättningar.

Skapa egna tabeller i vår databas
Databas - Socialväsende

Exceltabeller
Exceltabeller - Socialväsende

Dokumentation
Beskrivning av statistiken