Transport och kommunikationer

< Statistikämnen

Statistiken innehåller uppgifter om fordon, körkort, vägar och trafikolyckor på Åland. Också uppgifter om trafiken med skärgårdsfärjorna och på flygplatsen finns med.

Mobilanvändare rekommenderas att rotera skärmen för en bättre användarupplevelse

[px-graph-1]

[px-graph-2]

[px-graph-3]

[px-graph-4]

[px-graph-5]

[px-graph-6]

[px-graph-7]

Hitta publiceringar inom ämnet