Transport och kommunikationer

< Statistik

Statistiken innehåller uppgifter om fordon, körkort, vägar och trafikolyckor på Åland. Också uppgifter om trafiken med skärgårdsfärjorna och på flygplatsen finns med.

Skapa egna tabeller i vår databas
Databas - Transport och kommunikationer

Tabeller
Tabeller - Transport och kommunikationer

Dokumentation
Beskrivning av statistiken