Trafikolyckor på Åland, kvartal 1 år 2023

Under det första kvartalet 2023 inträffade 14 stycken trafikolyckor med personskador

Enligt uppgifter från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag inträffade det 14 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador på Åland under det första kvartalet år 2023. Detta är en ökning från det första kvartalet år 2022 då det inträffade nio stycken trafikolyckor som resulterade i personskador. Antalet olyckor med djur (hjortdjur, vildsvin, mårdhundar med mera) ökade det första kvartalet 2023 (52 djurolyckor), jämfört med det första kvartalet 2022 (44 djurolyckor). Klicka här för en tabell med trafikolyckorna på Åland kvartalsvist.

Trafikolyckor på Åland kvartalsvis år 2021–2023Ökning av antalet i trafikolyckor som förorsakade personskador jämfört med förra året

Enligt materialet från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag var antalet olyckor under det första kvartalet 304 st (jämfört med 282 st under motsvarande period år 2022).

Trafikolyckor med personbilar vanligast

Under det första kvartalet 2023 var trafikolyckor förorsakade av förare av personbilar vanligast (205 olyckor), följt av förare av paketbilar med 55 olyckor. Under det första kvartalet inträffade majoriteten av olyckorna på parkeringsplats, torg, gårdsplan, servicestation eller motsvarande (159 olyckor), och är således av den lindrigare arten (två av dessa olyckor förorsakade dock personskada). Näst vanligast var olyckor på rak väg (92 olyckor), och sex av dessa olyckor förorsakade även personskador. Under det första kvartalet 2023 inträffade många av olyckorna som förorsakade personskador på vägsträckor med högre hastighetsbegränsning. Fem trafikolyckor som förorsakade personskada inträffade på vägsträcka med 70 km/h hastighetsbegränsning, och en olycka som förorsakade personskador inträffade på vägsträcka med 90 km/h hastighetsbegränsning. Två trafikolyckor som förorsakade personskador inträffade på plats där det saknades uppgift om hastighetsbegränsning.

Flest olyckor i Mariehamn

Flest olyckor under det första kvartalet 2023 inträffade i Mariehamn (129 olyckor), följt av Jomala (66 olyckor). Även år 2022 inträffade det flest olyckor i Mariehamn under det första kvartalet (99 trafikolyckor), och 74 trafikolyckor i Jomala. Trafikolyckornas geografiska position illustreras av kartan nedan. Trafikolyckor som enbart resulterat i egendomsskador är färgade med blått, trafikolyckor som även resulterat i personskador är färgade med rött.

Trafikolyckornas geografiska position kvartal 1 år 2023Flest trafikolyckor i Mariehamn och Jomala

Vägtrafikolyckor som rapporterats till Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag

Det material som ligger till huvudsaklig grund för denna publicering har erhållits från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. På grund av detta innehåller denna publicering följaktligen enbart uppgifter om de olyckor som rapporterats till det försäkringsbolaget och således omfattas endast olyckor där minst en av de inblandade är försäkringstagare hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. I och med detta finns det ett mörkertal av olyckor som inte syns i denna uppföljning, sett till Ålands Ömsesidigas försäkringsbolags ställning på den åländska marknaden torde mörkertalet dock vara relativt litet.

Ett mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen

Statistikcentralen publicerar löpande uppgifter över de trafikolyckor som kommit Polisen till kännedom, och en jämförelse med det materialet indikerar att ett betydligt mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen. Enligt den statistiken inträffade fyra trafikolyckor som resulterade i personskador under det första kvartalet år 2023 (preliminära data), medan tre olyckor resulterade i personskador under det första kvartalet år 2022.

Ur detta material framgår även att ingen person har förolyckats i trafiken på Åland under första kvartalet år 2023 (preliminärt), inte heller under hela året 2022 omkom någon på Åland till följd av en trafikolycka. Under år 2021 omkom en person i trafiken, och ingen person förolyckades i trafiken under år 2020. Enligt Polisens statistik drabbades fem personer av personskador under det första kvartalet 2023, under det första kvartalet 2022 drabbades tre personer av personskador.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax