Motorfordon 2021

42 000 motorfordon varav 31 000 i trafik

I slutet av 2021 fanns det 42 000 motorfordon på Åland varav drygt 32 000 var olika typer av bilar och närmare 10 000 andra fordon. Eftersom många fordon var avställda, var dock antalet i trafik betydligt lägre, 23 000 bilar och närmare 8 000 övriga fordon. Detta framgår av ÅSUBs statistik över fordonsbeståndet 2021 som baseras på uppgifter från Fordonsmyndigheten.

Motorfordon 2021, i trafik och avställda

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Ökat antal fordon, men också flera avställda

Av bilarna var 25 600 personbilar medan 5 400 var paketbilar och 1 000 lastbilar. Av personbilarna var 73 procent i trafik vid årets slut mot 68 procent av paket- och lastbilarna. Av de övriga fordonen var nästan hälften eller 4 600 traktorer, 2 500 mopeder och nästan 2 100 motorcyklar. I dessa kategorier ingår också olika typer av fyrhjulingar och småtraktorer.

Motorfordon 2021

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Förutom motorfordon innehåller registret över 10 000 bilsläpvagnar. Av dessa är 8 000 klassificerade för en vikt på högst 750 kg och ytterligare över 1 800 för en vikt på upp till 3,5 ton. Nästan 400 släpvagnar är klassificerade för mera än 10 ton.

Bilarna blev 500 flera under året, men eftersom andelen avställda bilar ökade, blev antalet bilar i trafik i stort sett oförändrat. Detta gäller såväl person- som paket- och lastbilar. För mopeder och motorcyklar minskade till och med antalet som var i trafik, eftersom andelen avställda ökade från 34 till 37 procent för motorcyklarna och från 40 till 43 procent för mopederna.

Många fordon har varit ur trafik en längre tid. Över 70 procent av de avställda personbilarna och en ännu högre andel av paket- och lastbilarna har tagits ur trafik före 2021.

Motorfordon 31.12.2021, i trafik och avställda

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

760 bilar i trafik per 1 000 invånare

Antalet personbilar är 845 per 1 000 invånare, vilket kan jämföras med 660 i Finland och 610 i Sverige. Ser man bara till personbilar i trafik finns det 615 per 1 000 invånare på Åland, 500 i Finland och 480 i Sverige.

Det totala antalet bilar i trafik, där även paketbilar och lastbilar ingår, är 760 per 1 000 invånare. I Mariehamn är siffran 700, på landsbygden 780 och i skärgården 760. Högst antal bilar i trafik per 1 000 invånare har Sottunga, följt av Sund, Saltvik och Eckerö. Andelen avställda bilar är lägst i Mariehamn, under 20 procent mot 30 procent i de övriga regionerna.

Totala antalet bilar per 1 000 personer efter kommun 2021, i trafik och avställda

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Majoriteten av bilarna är från 2000-talet

Över 60 procent av personbilarna har tagits i bruk efter år 2000 och 26 procent efter 2010. Av paket- och lastbilarna är omkring 55 procent från tiden efter år 2000. Motorcyklarna är äldre, bara 43 procent har tillkommit efter år 2000. Mopedbeståndet är däremot relativt nytt, mer än tre fjärdedelar är från 2000-talet. Traktorerna är den fordonstyp som har den äldsta åldersstrukturen, bara en fjärdedel är tagna i bruk efter år 2000.

Fordon efter typ och ålder 2021, fördelning i procent

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Om man ser på vilka fordon som är i trafik, framgår det att den stora majoriteten av personbilarna som är från 1990 eller tidigare var avställda vid årsskiftet. Också en betydande del av bilarna som togs i bruk på 1990-talet var tagna ur trafik. Av de personbilar som var i trafik i slutet av 2021 är över tre fjärdedelar ibruktagna efter år 2000.

Personbilar efter första bruksår 2021, avställda och i trafik

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

400 bilar är helt eller delvis eldrivna

Enligt uppgifterna i fordonsregistret drivs nästan 360 personbilar och närmare 50 paketbilar med el eller en kombination av el och annat drivmedel. De utgör nästan två procent av personbilarna i trafik och över en procent av paketbilarna. Endast ett tiotal var avställda. Antalet elbilar ökade med ett hundratal under året och de som drivs av el och annat drivmedel med 20.

Bland personbilarna dominerar bensindriften, 86 procent använder bensin och 12 procent diesel. För paketbilarnas del är proportionerna de omvända, 82 procent diesel och 17 procent bensin.

Fordon efter drivmedel 2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Sex märken står för hälften av alla bilar

Volkswagen och Ford ligger fortfarande i topp när det gäller bilmärken, 3 700 respektive 3 100 stycken. Också av Volvo, Toyota och Nissan finns det flera än 2 000, medan Opel kommer på sjätte plats med 1 800. De sex största märkena står för hälften av beståndet och de tio största omfattar två tredjedelar av alla bilar. Dessa uppgifter gäller både personbilar och andra bilar, såväl de som är i trafik som avställda.

Några tabeller på ÅSUBs webbplats visar fordonsbeståndets utveckling för hela Åland och i kommunerna.

Beskrivning av statistiken

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax