Trafikolyckor på Åland, kvartal 4 år 2023

Under det fjärde kvartalet 2023 inträffade 23 trafikolyckor med personskador

Enligt uppgifter från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag inträffade det 23 trafikolyckor som resulterade i personskador på Åland under det fjärde kvartalet år 2023. Detta är en ökning från det fjärde kvartalet år 2022 då det inträffade 18 trafikolyckor som resulterade i personskador. Antalet olyckor med djur (hjortdjur, vildsvin, mårdhundar med mera) ökade det fjärde kvartalet 2023 (113 djurolyckor), jämfört med det fjärde kvartalet 2022 (77 djurolyckor). Klicka här för en tabell med trafikolyckorna på Åland kvartalsvist.

Trafikolyckor på Åland kvartalsvis år 2021–2023Ökning av antalet i trafikolyckor som förorsakade personskador jämfört med förra året

Enligt materialet från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag var antalet olyckor under det fjärde kvartalet 395 stycken (jämfört med 338 stycken under motsvarande period år 2022).

Trafikolyckor med personbilar vanligast

Under det fjärde kvartalet 2023 var trafikolyckor förorsakade av förare av personbilar vanligast (291 olyckor), följt av förare av paketbilar med 63 olyckor. Under det fjärde kvartalet inträffade majoriteten av olyckorna på parkeringsplats, torg, gårdsplan, servicestation eller motsvarande (185 olyckor), och är således av den lindrigare arten (två av dessa olyckor förorsakade dock personskada). Näst vanligast var olyckor på rak väg (145 olyckor), och tio av dessa olyckor förorsakade även personskador. Under det fjärde kvartalet 2023 inträffade olyckorna som förorsakade personskador på vägsträckor med varierande hastighetsbegränsning. Sex av trafikolyckorna som förorsakade personskada inträffade på vägsträcka med 50 km/h hastighetsbegränsning, och sex av trafikolyckorna som förorsakade personskada inträffade på vägsträcka med 70 km/h hastighetsbegränsning. Fem av trafikolyckorna som förorsakade personskador inträffade på plats där det saknades uppgift om hastighetsbegränsning.

Flest olyckor i Mariehamn

Flest olyckor under det fjärde kvartalet 2023 inträffade i Mariehamn (143 olyckor), följt av Jomala (88 olyckor). Även år 2022 inträffade det flest olyckor i Mariehamn under det fjärde kvartalet (131 trafikolyckor), följt av 68 trafikolyckor i Jomala. Trafikolyckornas geografiska position illustreras av kartan nedan. Trafikolyckor som enbart resulterat i egendomsskador är färgade med blått, trafikolyckor som även resulterat i personskador är färgade med rött.

Trafikolyckornas geografiska position kvartal 4 år 2023Flest trafikolyckor i Mariehamn och Jomala

Vägtrafikolyckor som rapporterats till Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag

Det material som ligger till huvudsaklig grund för denna publicering har erhållits från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. På grund av detta innehåller denna publicering följaktligen enbart uppgifter om de olyckor som rapporterats till det försäkringsbolaget och således omfattas endast olyckor där minst en av de inblandade är försäkringstagare hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. I och med detta finns det ett mörkertal av olyckor som inte syns i denna uppföljning, sett till Ålands Ömsesidigas försäkringsbolags ställning på den åländska marknaden torde mörkertalet dock vara relativt litet.

Ett mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen

Statistikcentralen publicerar löpande uppgifter över de trafikolyckor som kommit Polisen till kännedom, och en jämförelse med det materialet indikerar att ett betydligt mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen. Enligt den statistiken inträffade sex trafikolyckor som resulterade i personskador under det fjärde kvartalet år 2023 (preliminära data), medan fem olyckor resulterade i personskador under det fjärde kvartalet år 2022.

Ur detta material framgår även att ingen person har förolyckats i trafiken på Åland under år 2023 (preliminärt), inte heller under hela året 2022 omkom någon på Åland till följd av en trafikolycka. Under år 2021 omkom en person i trafiken, och ingen person förolyckades i trafiken under år 2020. Enligt Polisens statistik drabbades sju personer av personskador under det fjärde kvartalet 2023, under det fjärde kvartalet 2022 drabbades sex personer av personskador.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax