Handel

< Statistik

Statistiken innehåller uppgifter såväl om utrikeshandeln med varor till och från Åland, samt detalj- och partihandelns ekonomi och arbetsställen.

Tabeller - Handel
Inrikeshandel
Utrikeshandel

Dokumentation
Beskrivning av statistiken