Handel

< Statistikämnen

Statistiken innehåller uppgifter såväl om utrikeshandeln med varor till och från Åland, samt detalj- och partihandelns ekonomi och arbetsställen.

Mobilanvändare rekommenderas att rotera skärmen för en bättre användarupplevelse

[px-graph-1]