Varuhandelsstatistik 2005-2009

Utlandets andel av handelsunderskottet växer

År 2009 var importen av varor till Åland från utlandet värd cirka 167 miljoner euro medan importen av varor från Finland uppgick till drygt 229 miljoner euro. Sammanlagt importerades det alltså varor till Åland till ett värde av nästan 396 miljoner euro. När det gäller varor importerade från utlandet var handelsbranschen  den största aktören med importerade varor till ett värde av nästan 63 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var år 2009 maskiner, apparater, redskap, av vilka det importerades varor till ett värde av nästan 36 miljoner euro. Underlagsmaterialet för handeln med Finland (skattegränshandeln) är tyvärr inte tillräckligt detaljerat för att fördelas på bransch och varuslag. Värdet för utlandsimporten ökade med 42,5 procent från föregående år, efter en kraftig nedgång år 2008. Importen från Finland sjönk med 8,3 procent från föregående års nivå.

Exporten av varor från Åland till utlandet var år 2009 värd knappt 50 miljoner euro medan exporten av varor till Finland var värd cirka 78 miljoner euro. Sammanlagt exporterades det alltså varor från Åland till ett värde av drygt 127 miljoner euro. Den största aktören inom export av varor till utlandet är branschen tillverkning som år 2008 exporterade varor till ett värde av drygt 36 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var plast- och gummivaror, av vilka det exporterades varor till utlandet till ett värde av ca 16 miljoner euro. Värdet för utlandsexporten sjönk med 14,2 procent jämfört med år 2008, medan exporten till Finland sjönk med 8,1 procent från föregående års nivå.

Varuhandeln med utlandet gav år 2009 ett handelsnetto på cirka -117 miljoner euro. Varuhandeln med Finland gav samtidigt ett handelsnetto på drygt -151 miljoner euro. Sammanlagt gav varuhandeln alltså år 2009 ett handelsunderskott på drygt -268 miljoner euro, vilket innebär att handelsunderskottet år 2009 är nästan 20 procent större än året innan. Omkring 56 procent av underskottet härrör från varuhandeln med Finland, år 2008 var uppgiften 74 procent, med andra ord har utlandets andel av underskottet ökat. Det omfattande underskottet i handeln från båda riktningar är möjligt enbart genom det att Åland hade andra inkomster än varuexportintäkter eller ackumulerad förmögenhet att spendera på varuimport.

Detta underskott i varuhandeln vägs upp av ett positivt handelsnetto för handeln med tjänster varav sjöfarten utgör en betydande del. Tjänstehandeln är dock inte inkluderad i det här meddelandets siffror.  Ytterligare en källa för exportintäkter är den momsfria handel som inte registreras här på grund av ringa värde per försändelse. Denna typ av handel som Ålands utanförskap i EU:s mervärdeskatteområde möjliggjort har haft en växande inverkan på varuimporten i vår statistik, medan den inte registreras på exportsidan.  En indikator för denna handel är de ca 23,2 miljoner försändelser som Posten på Åland skickade iväg för bank/finans-, förlags- samt postorderföretagens räkning under år 2009. Även kapitalinkomsterna från omvärlden till Åland har troligen varit omfattande under de senaste åren.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 30 augusti 2010

Frågor om varuhandelsstatistik besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)