Varuhandelsstatistik 2012-2016

Både import och export minskade marginellt år 2016

År 2016 var importen av varor till Åland från utlandet värd drygt 243 miljoner euro medan importen av varor från Finland uppgick till nästan 272 miljoner euro. Sammanlagt importerades det varor till Åland till ett värde av närmare 515 miljoner euro. När det gäller varor importerade från utlandet var handelsbranschen den största aktören med importerade varor till ett värde av ca 122 miljoner euro (ca hälften av utrikesimporten). De viktigaste varugrupperna var år 2016 maskiner, apparater, redskap (med mer än 56 miljoner euro) samt levande djur, animaliska produkter (med mer än 55 miljoner euro). Skattegränsimporten domineras även den av handelsbranschen, uppskattningsvis med närmare 166 miljoner euro (ca 61 procent av skattegränsimporten). Mellan år 2015 och 2016 minskade värdet för varuimporten från utlandet marginellt (med 1,1 procent), samtidigt ökade importen från Finland med ca 0,2 procent från föregående års nivå. Sammanlagt minskade varuimporten till Åland med ca 0,4 procent från år 2015 till år 2016.

Exporten av varor från Åland till utlandet var år 2016 värd nästan 96 miljoner euro medan exporten av varor till Finland var värd ca 187 miljoner euro. Sammanlagt exporterades det alltså varor från Åland till ett värde av närmare 283 miljoner euro. Den största aktören inom export av varor till utlandet är branschen tillverkning som år 2016 exporterade varor till ett värde av drygt 66 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var plast- och gummivaror, av vilka det exporterades varor till utlandet till ett värde av drygt 28 miljoner euro. Skattegränsexporten domineras av branschen handel (ca 93 miljoner euro). Värdet för utlandsexporten minskade med hela 18,1 procent från år 2015 till år 2016, medan exporten till Finland ökade med omkring 11,8 procent från föregående års nivå (sammanlagt minskade varuexporten med ca 0,5 procent).

Varuhandel sammanlagt 2012–2016

Stapeldiagram som visar import och export av varor

Varuhandeln med utlandet gav år 2016 ett handelsnetto på drygt -147 miljoner euro. Varuhandeln med Finland gav samtidigt ett handelsnetto på ca -85 miljoner euro. Sammanlagt gav varuhandeln alltså år 2016 ett handelsunderskott på knappt -232 miljoner euro, vilket innebär att handelsunderskottet år 2016 är 0,3 procent mindre än året innan. Omkring 37 procent av underskottet härrör från varuhandeln med Finland, lägre än jämfört med år 2015 (ca 45 procent).

Det omfattande underskottet i handeln från båda riktningar är möjligt enbart genom det att Åland hade andra inkomster än varuexportintäkter eller ackumulerat kapital (eget eller främmande) att spendera på varuimport. Exempelvis vägs underskottet i varuhandeln upp av ett positivt handelsnetto för handeln med tjänster, varav sjöfarten utgör en viktig del. Tjänstehandeln är dock inte inkluderad i det här meddelandets siffror. Ytterligare en källa för exportintäkter är den momsfria handel som inte registreras här på grund av ringa värde per försändelse. En indikator för denna handel är den stora mängd försändelser som Posten på Åland skickade iväg för företag verksamma inom förlag, e-handel samt bank och försäkring under år 2016 (pack och distribution omsatte 25,1 miljoner euro). År 2016 ökade dessutom de internationella försändelserna med 46 procent.

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om årsmedeltal finns även som Excel-filer på vår hemsida, här finns uppgifter om både inrikes handel (detalj- och partihandelns omsättning på Åland) samt utrikes handel (import och export).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax