Varuhandelsstatistik 2011-2015

Både import och export minskade år 2015

År 2015 var importen av varor till Åland från utlandet värd drygt 245 miljoner euro medan importen av varor från Finland uppgick till mer än 278 miljoner euro. Sammanlagt importerades det varor till Åland till ett värde av drygt 523 miljoner euro. När det gäller varor importerade från utlandet var handelsbranschen  den största aktören med importerade varor till ett värde av ca 114 miljoner euro (ca 46 procent av utrikesimporten). Den viktigaste varugruppen var år 2015 maskiner, apparater, redskap (med närmare 53 miljoner euro). Skattegränsimporten domineras även den av handelsbranschen, uppskattningsvis med närmare 161 miljoner euro (ca 58 procent av skattegränsimporten). Mellan år 2014 och 2015 minskade värdet för varuimporten från utlandet marginellt (med 0,7 procent), samtidigt minskade importen från Finland med närmare 13 procent från föregående års nivå. Sammanlagt minskade varuimporten till Åland med ca 7,5 procent från år 2014 till år 2015.

Exporten av varor från Åland till utlandet var år 2015 värd nästan 117 miljoner euro medan exporten av varor till Finland var värd drygt 151 miljoner euro. Sammanlagt exporterades det alltså varor från Åland till ett värde av ca 268 miljoner euro. Den största aktören inom export av varor till utlandet är branschen tillverkning som år 2015 exporterade varor till ett värde av drygt 67 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var plast- och gummivaror, av vilka det exporterades varor till utlandet till ett värde av drygt 25 miljoner euro. Skattegränsexporten domineras av branschen handel (ca 79 miljoner euro). Värdet för utlandsexporten ökade med 6,8 procent från år 2014 till år 2015, medan exporten till Finland minskade med omkring 9,4 procent från föregående års nivå (sammanlagt minskade varuexporten med 3,0 procent).

Varuhandel sammanlagt 2011–2015
Stapeldiagram som visar värdet på import samt export av varor till/från Åland
 

Varuhandeln med utlandet gav år 2015 ett handelsnetto på drygt -128 miljoner euro. Varuhandeln med Finland gav samtidigt ett handelsnetto på ca -127 miljoner euro. Sammanlagt gav varuhandeln alltså år 2015 ett handelsunderskott på drygt -255 miljoner euro, vilket innebär att handelsunderskottet år 2015 är 11,7 procent mindre än året innan. Omkring 50 procent av underskottet härrör från varuhandeln med Finland, lägre än jämfört med år 2014 (ca 52 procent).

Det omfattande underskottet i handeln från båda riktningar är möjligt enbart genom det att Åland hade andra inkomster än varuexportintäkter eller ackumulerat kapital (eget eller främmande) att spendera på varuimport. Exempelvis vägs underskottet i varuhandeln upp av ett positivt handelsnetto för handeln med tjänster, varav sjöfarten utgör en viktig del. Tjänstehandeln är dock inte inkluderad i det här meddelandets siffror. Ytterligare en källa för exportintäkter är den momsfria handel som inte registreras här på grund av ringa värde per försändelse. En indikator för denna handel är de ca 21,5 miljoner försändelser som Posten på Åland skickade iväg för företag verksamma inom förlag, e-handel samt bank och försäkring under år 2015 (pack och distribution omsatte 26,8 miljoner euro).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om årsmedeltal finns även som Excel-filer på vår hemsida, här finns uppgifter om både inrikes handel (detalj- och partihandelns omsättning på Åland) samt utrikes handel (import och export).

Frågor om varuhandelsstatistik besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 18 april 2016