Varuhandelsstatistik 2004-2008

Utlandets andel av handelsunderskottet växer

År 2008 var importen av varor till Åland från utlandet värd cirka 117 miljoner euro medan importen av varor från Finland uppgick till cirka 250 miljoner euro. Sammanlagt importerades det alltså varor till Åland till ett värde av nästan 367 miljoner euro. När det gäller varor importerade från utlandet var branschen handel; reparation av motorfordon och motorcyklar den största aktören med importerade varor till ett värde av drygt 39 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var år 2008 maskiner, apparater, redskap, av vilka det importerades varor till ett värde av drygt 26 miljoner euro. Underlagsmaterialet för handeln med Finland (skattegränshandeln) är tyvärr inte tillräckligt detaljerat för att fördelas på bransch och varuslag. Värdet för utlandsimporten minskade med 43,5 procent från föregående år, minskningen beror till största delen på en stor post år 2007 inom varugruppen fordon, fartyg, transportutrustning etc. Importen från Finland steg med 2,5 procent från föregående års nivå.

Exporten av varor från Åland till utlandet var år 2008 värd drygt 58 miljoner euro medan exporten av varor till Finland var värd drygt 84 miljoner euro. Sammanlagt exporterades det alltså varor från Åland till ett värde av cirka 143 miljoner euro. Den största aktören inom export av varor till utlandet är branschen tillverkning som år 2008 exporterade varor till ett värde av närmare 43 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var plast- och gummivaror, av vilka det exporterades varor till utlandet till ett värde av drygt 17 miljoner euro. Värdet för utlandsexporten sjönk med 7,6 procent jämfört med år 2007, medan exporten till Finland steg med 1,8 procent från föregående års nivå.

Handelsnettot i varuhandeln med utlandet gav år 2008 ett handelsnetto på cirka -59 miljoner euro. Varuhandeln med Finland gav samtidigt ett handelsnetto på cirka -165 miljoner euro. Sammanlagt gav varuhandeln alltså år 2008 ett handelsunderskott på cirka -224 miljoner euro, vilket innebär att handelsunderskottet år 2008 är ca 26 procent mindre än året innan. Omkring 74 procent av underskottet härrör från varuhandeln med Finland, med andra ord har utlandets andel av underskottet minskat på Finlands bekostnad. Det omfattande underskottet i handeln från båda riktningar är möjligt enbart genom det att Åland hade andra inkomster än varuexportintäkter eller ackumulerad förmögenhet att spendera på varuimport.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.