Varuhandelsstatistik 2010-2014

Underskottet i varuhandeln ökade

År 2014 var importen av varor till Åland från utlandet värd drygt 247 miljoner euro medan importen av varor från Finland uppgick till mer än 318 miljoner euro. Sammanlagt importerades det varor till Åland till ett värde av nästan 566 miljoner euro. När det gäller varor importerade från utlandet var handelsbranschen  den största aktören med importerade varor till ett värde av nästan 119 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var år 2014 levande djur, animaliska produkter följt av maskiner, apparater, redskap (drygt 49 miljoner euro respektive drygt 44 miljoner euro). Skattegränsimporten domineras även den av handelsbranschen, uppskattningsvis med närmare 156 miljoner euro (ca 49 procent av skattegränsimporten). Mellan år 2013 och 2014 var värdet för varuimporten från utlandet i det närmaste oförändrad (minskade med 0,2 procent), samtidigt ökade importen från Finland med nästan 21 procent från föregående års nivå. Sammanlagt ökade således varuimporten till Åland med 10,6 procent från år 2013 till år 2014.

Exporten av varor från Åland till utlandet var år 2014 värd närmare 110 miljoner euro medan exporten av varor till Finland var värd nästan 167 miljoner euro. Sammanlagt exporterades det alltså varor från Åland till ett värde av ca 276 miljoner euro. Den största aktören inom export av varor till utlandet är branschen tillverkning som år 2014 exporterade varor till ett värde av drygt 68 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var plast- och gummivaror, av vilka det exporterades varor till utlandet till ett värde av drygt 24 miljoner euro. Skattegränsexporten domineras av branschen handel (ca 100 miljoner euro). Värdet för utlandsexporten minskade med 7,5 procent från år 2013 till år 2014, medan exporten till Finland ökade med omkring 3,2 procent från föregående års nivå (sammanlagt minskade varuexporten med 1,3 procent).

Varuhandel sammanlagt 2001-2014
Stapeldiagram som visar värdet på import samt export av varor till/från Åland 

Varuhandeln med utlandet gav år 2014 ett handelsnetto på nästan -138 miljoner euro. Varuhandeln med Finland gav samtidigt ett handelsnetto på ca -152 miljoner euro. Sammanlagt gav varuhandeln alltså år 2014 ett handelsunderskott på drygt -289 miljoner euro, vilket innebär att handelsunderskottet år 2014 är 25,1 procent större än året innan. Omkring 52 procent av underskottet härrör från varuhandeln med Finland, högre än jämfört med år 2013 (ca 44 procent).

Det omfattande underskottet i handeln från båda riktningar är möjligt enbart genom det att Åland hade andra inkomster än varuexportintäkter eller ackumulerat kapital (eget eller främmande) att spendera på varuimport. Exempelvis vägs underskottet i varuhandeln upp av ett positivt handelsnetto för handeln med tjänster, varav sjöfarten utgör en viktig del. Tjänstehandeln är dock inte inkluderad i det här meddelandets siffror. Ytterligare en källa för exportintäkter är den momsfria handel som inte registreras här på grund av ringa värde per försändelse. En indikator för denna handel är de ca 36,1 miljoner försändelser som Posten på Åland skickade iväg för företag verksamma inom förlag, e-handel samt bank och försäkring under år 2014 (pack och distribution omsatte 31,3 miljoner euro).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om varuhandelsstatistik besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 25 maj 2015