Varuhandelsstatistik 2010-2013

Underskottet i varuhandeln minskade

År 2013 var importen av varor till Åland från utlandet värd närmare 248 miljoner euro medan importen av varor från Finland uppgick till nästan 264 miljoner euro. Sammanlagt importerades det varor till Åland till ett värde av drygt 511 miljoner euro. När det gäller varor importerade från utlandet var handelsbranschen den största aktören med importerade varor till ett värde av nästan 119 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var år 2013 maskiner, apparater, redskap tätt följt av levande djur, animaliska produkter (knappt 47 miljoner euro respektive drygt 45 miljoner euro). Skattegränsimporten domineras även den av handelsbranschen, uppskattningsvis med närmare 165 miljoner euro (ca 62 procent av skattegränsimporten). År 2013 minskade värdet för varuimporten från utlandet med 42,1 procent från år 2012, samtidigt som importen från Finland minskade med ca 15,0 procent från föregående års nivå. Sammanlagt minskade varuimporten till Åland med 30,7 procent från år 2012 till år 2013.

Exporten av varor från Åland till utlandet var år 2013 värd drygt 118 miljoner euro medan exporten av varor till Finland var värd närmare 162 miljoner euro. Sammanlagt exporterades det alltså varor från Åland till ett värde av ca 280 miljoner euro. Den största aktören inom export av varor till utlandet är branschen tillverkning som år 2013 exporterade varor till ett värde av nästan 53 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var fordon, fartyg, transportutrustning etc., av vilka det exporterades varor till utlandet till ett värde av nästan 41 miljoner euro (inklusive en stor export av ett fartyg). Skattegränsexporten domineras av branscherna handel (nästan 94 miljoner euro) och tillverkning (ca 52 miljoner euro). Värdet för utlandsexporten minskade med 23,3 procent från år 2012 till år 2013, medan exporten till Finland ökade med omkring 17,0 procent från föregående års nivå (sammanlagt minskade varuexporten med 4,3 procent).

Observera att i statistiken för år 2012 förekom en stor investering i ett nytt fartyg till Åland, transaktionen förekom dessutom dubbelt i statistiken då fartyget i fråga byggdes om och anpassades i utlandet (exporterades och importerades igen). Borträknat denna exceptionella post skulle importen till Åland år 2012 ha varit värd ca 573 miljoner euro (importen skulle då ha minskat med ca 10,8 procent år 2013). Exporten från Åland år 2012 skulle ha varit värd ca 218 miljoner euro (exporten skulle då ha ökat med ca 28,5 procent år 2013).

Varuhandel sammanlagt 2001-2013
Stapeldiagram som visar värdet på import samt export av varor till/från Åland 

Varuhandeln med utlandet gav år 2013 ett handelsnetto på drygt -129 miljoner euro. Varuhandeln med Finland gav samtidigt ett handelsnetto på ca -102 miljoner euro. Sammanlagt gav varuhandeln alltså år 2013 ett handelsunderskott på drygt -231 miljoner euro, vilket innebär att handelsunderskottet år 2013 är hela 48,0 procent mindre än året innan. Omkring 44 procent av underskottet härrör från varuhandeln med Finland, lite högre än jämfört med år 2012 (ca 39 procent).

Det omfattande underskottet i varuhandeln från båda riktningar är möjligt enbart genom det att Åland hade andra inkomster än varuexportintäkter eller ackumulerat kapital (eget eller främmande) att spendera på varuimport. Exempelvis vägs underskottet i varuhandeln upp av ett positivt handelsnetto för handeln med tjänster, varav sjöfarten utgör en viktig del. Tjänstehandeln är dock inte inkluderad i det här meddelandets siffror. Ytterligare en källa för exportintäkter är den momsfria handel som inte registreras här på grund av ringa värde per försändelse. En indikator för denna handel är de ca 27,9 miljoner försändelser som Posten på Åland skickade iväg för företag verksamma inom förlag, e-handel samt bank och försäkring under år 2013 (pack och distribution omsatte 26,9 miljoner euro).

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om varuhandelsstatistik besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 5 november 2014