Varuhandelsstatistik 2006-2010

Varuhandelsunderskottet växer

År 2010 var importen av varor till Åland från utlandet värd cirka 179 miljoner euro medan importen av varor från Finland uppgick till drygt 244 miljoner euro. Sammanlagt importerades det alltså varor till Åland till ett värde av nästan 424 miljoner euro. När det gäller varor importerade från utlandet var handelsbranschen  den största aktören med importerade varor till ett värde av drygt 73 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var år 2010 maskiner, apparater, redskap, av vilka det importerades varor till ett värde av ca 35 miljoner euro. Skattegränsimporten domineras även den av handelsbranschen med närmare 156 miljoner euro (ca 64 procent av skattegränsimporten), en annan viktig bransch är tillverkning med ca 28 miljoner euro. Värdet för utlandsimporten ökade med 7,5 procent från föregående år medan importen från Finland ökade med drygt 6,6 procent från föregående års nivå.

Exporten av varor från Åland till utlandet var år 2010 värd knappt 50 miljoner euro medan exporten av varor till Finland var värd drygt 103 miljoner euro. Sammanlagt exporterades det alltså varor från Åland till ett värde av nästan 153 miljoner euro. Den största aktören inom export av varor till utlandet är branschen tillverkning som år 2010 exporterade varor till ett värde av ca 38 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var plast- och gummivaror, av vilka det exporterades varor till utlandet till ett värde av nästan 15 miljoner euro. Skattegränsexporten domineras av branscherna handel (ca 50 miljoner euro) och tillverkning (ca 41 miljoner euro). Värdet för utlandsexporten var nästan oförändrat jämfört med år 2009 (-0,1 procent), medan exporten till Finland ökade med hela 33 procent från föregående års nivå.

Varuhandel sammanlagt 2001-2010

Stapeldiagram som visar värdet på import samt export av varor till/från Åland

Varuhandeln med utlandet gav år 2010 ett handelsnetto på nästan -130 miljoner euro. Varuhandeln med Finland gav samtidigt ett handelsnetto på drygt -141 miljoner euro. Sammanlagt gav varuhandeln alltså år 2010 ett handelsunderskott på nästan -271 miljoner euro, vilket innebär att handelsunderskottet år 2010 är 0,8 procent större än året innan. Omkring 52 procent av underskottet härrör från varuhandeln med Finland, lite lägre jämfört med år 2009 (56 procent). Det omfattande underskottet i handeln från båda riktningar är möjligt enbart genom det att Åland hade andra inkomster än varuexportintäkter eller ackumulerad förmögenhet att spendera på varuimport.

Detta underskott i varuhandeln vägs upp av ett positivt handelsnetto för handeln med tjänster varav sjöfarten utgör en betydande del. Tjänstehandeln är dock inte inkluderad i det här meddelandets siffror.  Ytterligare en källa för exportintäkter är den momsfria handel som inte registreras här på grund av ringa värde per försändelse. Denna typ av handel som Ålands utanförskap i EU:s mervärdeskatteområde möjliggjort har haft en växande inverkan på varuimporten i vår statistik, medan den inte registreras på exportsidan.  En indikator för denna handel är de ca 26,1 miljoner försändelser som Posten på Åland skickade iväg för bank/finans-, förlags- samt postorderföretagens räkning under år 2010. Även kapitalinkomsterna från omvärlden till Åland har troligen varit omfattande under de senaste åren.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 22 augusti 2011

Frågor om varuhandelsstatistik besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)