Varuhandelsstatistik 2002-2006

Handelsnettot i varuhandeln med utlandet gav år 2006 ett underskott på ca 88 miljoner euro. Varuhandeln med Finland gav samtidigt ett handelsnetto på ca -152 miljoner euro. Sammanlagt gav varuhandeln alltså år 2006 ett handelsunderskott på ca 240 miljoner euro, vilket innebär att handelsunderskottet år 2006 är ca 3 procent mindre än året innan. Omkring 37 procent av underskottet härrör från varuhandeln med utlandet, m a o har Finlands andel av underskottet ökat på utlandets bekostnad. Det omfattande underskottet i handeln från båda riktningar är möjligt enbart genom det att Åland hade andra inkomster än varuexportintäkter eller ackumulerad förmögenhet att spendera på varuimport.

Hela meddelandet kan du läsa här.