Varuhandelsstatistik 2003-2007

Utlandets andel av handelsunderskottet växer
År 2007 var importen av varor till Åland från utlandet värd cirka 207 miljoner euro medan importen av varor från Finland uppgick till cirka 244 miljoner euro. Sammanlagt importerades det alltså varor till Åland till ett värde av nästan 451 miljoner euro. När det gäller varor importerade från utlandet var branschen transport och kommunikation den största aktören med importerade varor till ett värde av drygt 86 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var år 2007 fordon, fartyg, transportutrustning etc., av vilka det importerades varor till ett värde av drygt 87 miljoner euro. Underlagsmaterialet för handeln med Finland (skattegränshandeln) är tyvärr inte tillräckligt detaljerat för att fördelas på bransch och varuslag. Värdet för utlandsimporten ökade med 42,9 procent från föregående år, medan importen från Finland steg 6,1 procent från föregående års nivå.

Exporten av varor från Åland till utlandet var år 2007 värd nära 63 miljoner euro medan exporten av varor till Finland var värd knappa 83 miljoner euro. Sammanlagt exporterades det alltså varor från Åland till ett värde av cirka 146 miljoner euro. Den största aktören inom export av varor till utlandet är branschen tillverkning som år 2007 exporterade varor till ett värde av 43 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var plast- och gummivaror, av vilka det exporterades varor till utlandet till ett värde av närmare 18 miljoner euro. Värdet för utlandsexporten steg med 10,7 procent jämfört med år 2006, medan exporten till Finland steg med 6,7 procent från föregående års nivå.

Handelsnettot i varuhandeln med utlandet gav år 2007 ett handelsnetto på cirka -144 miljoner euro. Varuhandeln med Finland gav samtidigt ett handelsnetto på cirka -161 miljoner euro. Sammanlagt gav varuhandeln alltså år 2007 ett handelsunderskott på cirka -305 miljoner euro, vilket innebär att handelsunderskottet år 2007 är cirka 27 procent större än året innan. Omkring 47 procent av underskottet härrör från varuhandeln med utlandet, m a o har Finlands andel av underskottet minskat på utlandets bekostnad. Det omfattande underskottet i handeln från båda riktningar är möjligt enbart genom det att Åland hade andra inkomster än varuexportintäkter eller ackumulerad förmögenhet att spendera på varuimport.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.