Varuhandelsstatistik 2013-2017

Importen minskade och exporten ökade år 2017

År 2017 var importen av varor till Åland från utlandet värd knappt 236 miljoner euro medan importen av varor från Finland uppgick till nästan 275 miljoner euro. Sammanlagt importerades det varor till Åland till ett värde av närmare 511 miljoner euro. När det gäller varor importerade från utlandet var handelsbranschen den största aktören med importerade varor till ett värde av ca 119 miljoner euro (ca hälften av utrikesimporten). De viktigaste varugrupperna var år 2017 levande djur, animaliska produkter (med mer än 60 miljoner euro) samt maskiner, apparater, redskap (med mer än 50 miljoner euro). Skattegränsimporten domineras även den av handelsbranschen, uppskattningsvis med mer än 167 miljoner euro (ca 61 procent av skattegränsimporten). Mellan år 2016 och 2017 minskade värdet för varuimporten från utlandet något (med 3,0 procent), samtidigt ökade importen från Finland med ca 1,1 procent från föregående års nivå. Sammanlagt minskade varuimporten till Åland med ca 0,8 procent från år 2016 till år 2017.

Exporten av varor från Åland till utlandet var år 2017 värd nästan 108 miljoner euro medan exporten av varor till Finland var värd ca 196 miljoner euro. Sammanlagt exporterades det alltså varor från Åland till ett värde av ca 304 miljoner euro. Den största aktören inom export av varor till utlandet är branschen tillverkning som år 2017 exporterade varor till ett värde av drygt 73 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var plast- och gummivaror, av vilka det exporterades varor till utlandet till ett värde av närmare 33 miljoner euro. Skattegränsexporten domineras av branschen handel (ca 94 miljoner euro). Värdet för utlandsexporten ökade med hela 12,7 procent från år 2016 till år 2017, medan exporten till Finland ökade med omkring 4,8 procent från föregående års nivå (sammanlagt ökade varuexporten med ca 7,5 procent).

Varuhandel sammanlagt 2013–2017

Importen minskade något år 2017, men exporten ökade

Varuhandeln med utlandet gav år 2017 ett handelsnetto på nästan -128 miljoner euro. Varuhandeln med Finland gav samtidigt ett handelsnetto på ca -79 miljoner euro. Sammanlagt gav varuhandeln alltså år 2017 ett handelsunderskott på knappt -207 miljoner euro, vilket innebär att handelsunderskottet år 2017 är 10,9 procent mindre än året innan. Omkring 38 procent av underskottet härrör från varuhandeln med Finland, marginellt högre än jämfört med år 2016 (ca 37 procent).

Det omfattande underskottet i handeln från båda riktningar är möjligt enbart genom det att Åland hade andra inkomster än varuexportintäkter eller ackumulerat kapital (eget eller främmande) att spendera på varuimport. Exempelvis vägs underskottet i varuhandeln upp av ett positivt handelsnetto för handeln med tjänster, varav sjöfarten utgör en viktig del. Tjänstehandeln är dock inte inkluderad i det här meddelandets siffror. Ytterligare en källa för exportintäkter är den momsfria handel som inte registreras här på grund av ringa värde per försändelse. En indikator för denna handel är den stora mängd försändelser som Åland Post skickade iväg för företag verksamma inom förlag, e-handel samt bank och försäkring under år 2017 (pack och distribution omsatte 22,9 miljoner euro).

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om årsmedeltal finns även som Excel-filer på vår hemsida, här finns uppgifter om både inrikes handel (detalj- och partihandelns omsättning på Åland) samt utrikes handel (import och export).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax